STRAVNÉ
-platí se zálohově za odebrané obědy minulého měsíce
-v srpnu, září musí každý strávník zaplatit zálohu ve výši 22 dnů x cena oběda, tato záloha slouží v průběhu celého školního roku k překlenuti nesouladu mezi platbami strávníků a nákupem potravin a je zúčtována vzhledem k odebraným obědům v měsíci červnu
- vzhledem ke zpětné platbě obědů musí odhlášku obědů provést strávník/rodiče – zák. zástupce /
vždy i na začátku měsíce, protože strávník je od 1. dne v měsíci na obědy normálně přihlášen

MOŽNOSTI PLACENÍ
1. z bankovních účtů na účet č. 55934791/0100 u KB
2. ze sporožirového účtu na účet č. 0100062241/0800 u ČS
Pro nastavení výše uvedených inkas je nutné zadat svolení u peněžních ústavů k měsíčním inkasovaným platbám mezi školní jídelnou a Vaší bankou.
Srážky se budou provádět od 10. – 15. dne v každém měsíci – nutno mít na účtu dostatečné finanční prostředky, aby mohla být platba provedena
3. složenkou
4. hotově

Platby strávníků :
děti 6 – 10 let: 23,- Kč
děti 11 – 14 let: 25,- Kč
děti 15 a více let: 27,- Kč
zaměstnanec školy: 17,- Kč
školní důchodce: 53,- Kč
důchodce : 63,- Kč
cizí strávník : 66,- Kč

JISTINA (zálohová platba) je u žáků a zaměstnanců zaokrouhlena na 600 Kč,školní důchodci, důchodci, cizí strávníci zaokrouhleno na 1400 Kč.
Do věkové skupiny je žák zařazen na dobu šk. roku, ve kterém dosahuje odpovídajícího věku.
Reitzová Jana
vedoucí školní jídelny
mobil 702167150