Kdyby neexistoval průmysl, lidé by si museli vše, co potřebují k životu, vyrábět sami. Základem průmyslu

...