Vážení rodiče,
děkuji za hojnou účast na konzultačním odpoledni dne 26.03.2019 věnovaném předávání zápisových lístků a dalších informací o přijímacím řízení. Setkání s vámi bylo již tradičně velmi příjemné, doufám, že i pro vás přínosné.I nadále platí možnost kontaktovat mne (nejlépe elektronicky) a domluvit si individuální schůzku. Přijímací zkoušky jsou na dohled, přeji všem hodně štěstí a držím palce:-)
Iva Mrózková

Vážení rodiče, děkuji za účast na informativní schůzce, setkání s Vámi bylo příjemné a doufám, že pro Vás přínosné.
Pokud by měl kdokoli zájem o individuální konzultaci, dejte mi prosím vědět na e-mailovou adresu, domluvíme termín.
Podstatné informace najdete v této příloze:

více také na www.cermat.cz nebo na stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Školství, mládež a sport..
Přeji všem do nejbližších dnů hodně nervů a sil - volba střední školy není lehký krok v životě našich dětí, buďme jim oporou.
Iva Mrózková

Žáci 9. ročníku budou aktuální informace dostávat v rámci předmětu Výchova k volbě povolání. Další informace dostanou na Informačním poradenském středisku úřadu práce, besedy mám již domluvené (listopad, prosinec). Bohatým zdrojem informací bude i letos výstava středních škol (listopad). Všichni žáci obdrží Atlas škol – přehled všech středních škol v Moravskoslezském kraji. Pokud by měl někdo zájem o testování profesní orientace, je možno obrátit se na Pedagogicko psychologickou poradnu v Karviné, v případě zájmu mne kontaktujte, poskytnu podrobnější informace.
Nyní prosím hlavně žáky – čtěte pozorně: Čím lepší bude váš prospěch v tomto pololetí, tím větší budou vaše šance na úspěšné umístění na střední škole (platí pro zájemce o všechny obory, tříleté i čtyřleté). To znamená – vyplatí se vám pracovat usilovně hned od začátku, i když mnohým z vás ještě doznívají v hlavách zážitky z prázdnin………Stop snění, je potřeba začít pracovat!!! :):):)
Všichni máme společný cíl – ukončit úspěšně poslední rok na základní škole a dostat se na vybranou školu střední. Nebude to lehké, ale pokud budete brát vážně má slova, půjde to!
Další informace budu průběžně doplňovat i zde, takže občas mrkněte do této sekce.
Všechny zdraví a chuť do práce přeje
Iva Mrózková:)

 

Vážení rodiče,
ráda bych vám poděkovala za hojnou účast na informační schůzce k přijímacímu řízení, která se konala 16.01.2018. Doufám, že informace, které jsem vám předala, vám pomohou zvládnout nelehké období, které vás a vaše děti nyní čeká. Veškeré aktuální dostupné informace budete postupně nacházet zde na stránkách školy. Ještě připomínám další užitečné adresy: www.infoabsolvent.cz a www.cermat.cz a samozřejmě doporučuji webové stránky středních škol, o kterých uvažujete.

Přeji vám pevné nervy, hodně síly a trpělivosti při debatách s dětmi a jim přeji tolerantní a chápavé rodiče.Bude se rozhodovat o budoucnosti vašich dětí (našich žáků) a všichni doufáme, že do života vykročí tím správným směrem.Vlastní rozhodnutí bude na nich, my jim buďme oporou - nemají to vůbec jednoduché:-)

Mgr. Iva Mrózková, výchovná poradkyně

Nedávno začal školní rok, za chvíli bude v polovině. Pololetí znamená pro všechny žáky jakési účtování a možnost klást si otázky....jak jsem pracoval, kde bych mohl přidat, co ještě mám vylepšit, abych se posunul tím správným směrem....Pro vycházející žáky znamená pololetí mnohem více - je to doba, kdy se mají rozhodnout, co dál. Vím, že mnozí o tom přemýšlejí velmi intenzívně a snaží se udělat maximum pro to, aby jejich rozhodnutí bylo správné.
Co jsme zatím společným silami zvládli: besedu na informačním poradenském středisku úřadu práce (IPS) , kde žáci dostali spoustu informací a také atlasy středních škol Moravskoslezského kraje, byli jsme na výstavě středních škol ve společenském domě Družba, dáváme prostor středním školám, aby se nám představily formou prezentací v hodinách předmětu Člověk a svět práce-volba povolání, připravujeme se na přijímací zkoušky - trénujeme, jak se dá:-)
Co zvládají (někteří :-) sami: čtou nástěnku s informacemi od výchovné poradkyně, chodí na DOD (dny otevřených dveří), zjišťují si na webových stránkách středních škol vše podstatné, využívají možností, které nabízejí střední školy v podobě kurzů přípravy k přijímacím zkouškám, zkoušejí si přijímací testy "nanečisto", nervují se, přemýšlejí o sobě. Mnozí si velmi dobře uvědomují, že před nimi stojí nelehký úkol a pevně doufám, že vědí také tyto podstatné informace:
• do pololetí zbývá ještě trochu času ZAPRACOVAT NA ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU (člověku se nechce, to víme, ale.......lenost je jen drobná překážka a překážky jsou od toho, abychom je překonávali:-)

• do Vánoc bych měl /měla mít ZHRUBA představu, kam ASI chci NASTOUPIT PO UKONČENÍ ZŠ, protože leden se přehoupne, dostanu pololetní vysvědčení a 2 KS PŘIHLÁŠEK, tam sice budou vyplněné identifikační údaje (jméno, adresa,telefon.....), ale NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY A KÓD + NÁZEV OBORU TAM MUSÍ NAPSAT ŽÁK, případně rodič

• přihlášky se odevzdávají na střední školy do 1.3. 2018(daleko? Ani náhodou, uvidíte sami a jen pro kontrolu: kdo odevzdává přihlášky: a) třídní učitel, b) výchovný poradce, c )ředitel zeměkoule, d) každý žák sám, případně jeho zákonný zástupce...........to D je tak pěkné písmenko, viďte?)

Dne 9.11.2016 se dvacítka vybraných žáků, kteří v tomto školním roce končí školní docházku, zúčastnila (pod pedagogickým dozorem paní učitelky Mrózkové) již čtvrtého ročníku projektu Brána řemeslům otevřená na Střední škole techniky a služeb Karviná. Slavnostní zahájení proběhlo na školním hřišti zmíněné střední školy, neboť v tělocvičně se právě dokončuje rekonstrukce, naštěstí nepršelo a trochu zimy nikomu nevadilo:-) Poté se naše skupinka pod vedením průvodkyně paní Mgr. Kašičkové (učí na SŠTaS humanitní předměty) vydala na putování po jednotlivých učebnách a dílnách. Všude na nás čekali odborníci a poskytovali nám důležité informace o učebních a studijních oborech, které je možno studovat na SŠTaS.