Vážení rodiče, děkuji vám za opravdu hojnou účast na dnešní schůzce rodičů vycházejících žáků. Věřím, že jste obdrželi užitečné a praktické informace, které vám mohou pomoci při rozhodování o budoucím studiu vašich dětí. Přeji vám, aby váš výběr byl uvážlivý a správný. Samozřejmě všem našim žákům budu držet palce, aby byli přijati nejlépe hned v prvním kole na své zvolené obory.
Iva Mrózková

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
(upravený výňatek z vyhlášky MŠMT ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)
Součástí přihlášky ke vzdělávání jsou tyto náležitosti:
• potvrzený prospěch z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (klasifikace z příslušných ročníků je na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou otiskem razítka a podpisem ředitele školy, přikládat vysvědčení není třeba)
• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - (pokud jej SŠ vyžaduje - toto SŠ uvádí ve svých podmínkách k přijetí), potvrzuje pediatr ve spolupráci s odborným lékařem, tiskopis lze získat na webových stránkách příslušné SŠ, příp. u VP
• doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami - toto zajišťuje zákonný zástupce žáka v PPP nebo SPC

Uchazeč podává pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky, na obou přihláškách uvede školy, obory vzdělání v tomtéž pořadí.

Přihlášku je nutno doručit na vybranou SŠ do 1.března 2020

ZÁŘÍ 2019
Zdravím všechny žáky, kteří letos budou končit povinnou školní docházku!
Poslední ročník na základní škole není vůbec jednoduchý. Proto vás chci ujistit, že na ten zodpovědný úkol, tj. rozhodování, KAM po základní škole, nebudete sami. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na vás, ale je dobré vědět, že na to nejsem sám a také je dobré se poradit.
Nejprve se svým vnitřním hlasem, který by měl napovědět – kdo jsem, co umím, co mi jde, na co bych mohl navázat, co by mě bavilo, nebo naopak na co se určitě nehodím. Hodně o vás vědí také vyučující, případně třídní. I jejich názor by pro vás měl být důležitý.
Určitě všechno probírejte s rodiči, protože to budou oni, kteří budou vaše další studium financovat a budou vám pomáhat.
Pokud na této úrovni dojde ke shodě, je to první správný krůček – vybral jsem si to pravé a rodiče mě podporují.
Jestliže dlouho nebudete schopni najít odpověď na otázku, „co bych asi tak mohl dělat po ukončení ZŠ“, je možno požádat o radu odborníky – INFORMAČNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO ÚŘADU PRÁCE, případně PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNU. Podrobnější informace vám poskytnu, bude-li potřeba. Určitě i letos budete mít možnost poznat některé střední školy formou prezentací v rámci předmětu výchova k volbě povolání. Brzy se na středních školách rozjedou dny otevřených dveří, určitě je sledujte.
Potom už bude stačit „málo“ – vybrat si správnou školu a být na ni přijat. Ale to zatím předbíhám, jsme stále teprve na začátku.
Podrobně vás budu o přijímacím řízení informovat průběžně, tak, jak budeme dostávat informace z MŠMT, toto povídání berte skutečně jako úvodní slovo výchovné poradkyně.
Přeji vám úspěšný poslední školní rok na naší škole, pracujte zodpovědně hned od začátku, abyste měli co nejlepší výsledky a mohli si vybrat střední školu podle svých představ.

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“ — Konfucius

Iva Mrózková

Vážení rodiče,
děkuji za hojnou účast na konzultačním odpoledni dne 26.03.2019 věnovaném předávání zápisových lístků a dalších informací o přijímacím řízení. Setkání s vámi bylo již tradičně velmi příjemné, doufám, že i pro vás přínosné.I nadále platí možnost kontaktovat mne (nejlépe elektronicky) a domluvit si individuální schůzku. Přijímací zkoušky jsou na dohled, přeji všem hodně štěstí a držím palce:-)
Iva Mrózková

Vážení rodiče, děkuji za účast na informativní schůzce, setkání s Vámi bylo příjemné a doufám, že pro Vás přínosné.
Pokud by měl kdokoli zájem o individuální konzultaci, dejte mi prosím vědět na e-mailovou adresu, domluvíme termín.
Podstatné informace najdete v této příloze:

více také na www.cermat.cz nebo na stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Školství, mládež a sport..
Přeji všem do nejbližších dnů hodně nervů a sil - volba střední školy není lehký krok v životě našich dětí, buďme jim oporou.
Iva Mrózková

Žáci 9. ročníku budou aktuální informace dostávat v rámci předmětu Výchova k volbě povolání. Další informace dostanou na Informačním poradenském středisku úřadu práce, besedy mám již domluvené (listopad, prosinec). Bohatým zdrojem informací bude i letos výstava středních škol (listopad). Všichni žáci obdrží Atlas škol – přehled všech středních škol v Moravskoslezském kraji. Pokud by měl někdo zájem o testování profesní orientace, je možno obrátit se na Pedagogicko psychologickou poradnu v Karviné, v případě zájmu mne kontaktujte, poskytnu podrobnější informace.
Nyní prosím hlavně žáky – čtěte pozorně: Čím lepší bude váš prospěch v tomto pololetí, tím větší budou vaše šance na úspěšné umístění na střední škole (platí pro zájemce o všechny obory, tříleté i čtyřleté). To znamená – vyplatí se vám pracovat usilovně hned od začátku, i když mnohým z vás ještě doznívají v hlavách zážitky z prázdnin………Stop snění, je potřeba začít pracovat!!! :):):)
Všichni máme společný cíl – ukončit úspěšně poslední rok na základní škole a dostat se na vybranou školu střední. Nebude to lehké, ale pokud budete brát vážně má slova, půjde to!
Další informace budu průběžně doplňovat i zde, takže občas mrkněte do této sekce.
Všechny zdraví a chuť do práce přeje
Iva Mrózková:)

 

Vážení rodiče,
ráda bych vám poděkovala za hojnou účast na informační schůzce k přijímacímu řízení, která se konala 16.01.2018. Doufám, že informace, které jsem vám předala, vám pomohou zvládnout nelehké období, které vás a vaše děti nyní čeká. Veškeré aktuální dostupné informace budete postupně nacházet zde na stránkách školy. Ještě připomínám další užitečné adresy: www.infoabsolvent.cz a www.cermat.cz a samozřejmě doporučuji webové stránky středních škol, o kterých uvažujete.

Přeji vám pevné nervy, hodně síly a trpělivosti při debatách s dětmi a jim přeji tolerantní a chápavé rodiče.Bude se rozhodovat o budoucnosti vašich dětí (našich žáků) a všichni doufáme, že do života vykročí tím správným směrem.Vlastní rozhodnutí bude na nich, my jim buďme oporou - nemají to vůbec jednoduché:-)

Mgr. Iva Mrózková, výchovná poradkyně

Nedávno začal školní rok, za chvíli bude v polovině. Pololetí znamená pro všechny žáky jakési účtování a možnost klást si otázky....jak jsem pracoval, kde bych mohl přidat, co ještě mám vylepšit, abych se posunul tím správným směrem....Pro vycházející žáky znamená pololetí mnohem více - je to doba, kdy se mají rozhodnout, co dál. Vím, že mnozí o tom přemýšlejí velmi intenzívně a snaží se udělat maximum pro to, aby jejich rozhodnutí bylo správné.
Co jsme zatím společným silami zvládli: besedu na informačním poradenském středisku úřadu práce (IPS) , kde žáci dostali spoustu informací a také atlasy středních škol Moravskoslezského kraje, byli jsme na výstavě středních škol ve společenském domě Družba, dáváme prostor středním školám, aby se nám představily formou prezentací v hodinách předmětu Člověk a svět práce-volba povolání, připravujeme se na přijímací zkoušky - trénujeme, jak se dá:-)
Co zvládají (někteří :-) sami: čtou nástěnku s informacemi od výchovné poradkyně, chodí na DOD (dny otevřených dveří), zjišťují si na webových stránkách středních škol vše podstatné, využívají možností, které nabízejí střední školy v podobě kurzů přípravy k přijímacím zkouškám, zkoušejí si přijímací testy "nanečisto", nervují se, přemýšlejí o sobě. Mnozí si velmi dobře uvědomují, že před nimi stojí nelehký úkol a pevně doufám, že vědí také tyto podstatné informace:
• do pololetí zbývá ještě trochu času ZAPRACOVAT NA ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU (člověku se nechce, to víme, ale.......lenost je jen drobná překážka a překážky jsou od toho, abychom je překonávali:-)

• do Vánoc bych měl /měla mít ZHRUBA představu, kam ASI chci NASTOUPIT PO UKONČENÍ ZŠ, protože leden se přehoupne, dostanu pololetní vysvědčení a 2 KS PŘIHLÁŠEK, tam sice budou vyplněné identifikační údaje (jméno, adresa,telefon.....), ale NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY A KÓD + NÁZEV OBORU TAM MUSÍ NAPSAT ŽÁK, případně rodič

• přihlášky se odevzdávají na střední školy do 1.3. 2018(daleko? Ani náhodou, uvidíte sami a jen pro kontrolu: kdo odevzdává přihlášky: a) třídní učitel, b) výchovný poradce, c )ředitel zeměkoule, d) každý žák sám, případně jeho zákonný zástupce...........to D je tak pěkné písmenko, viďte?)