Nedávno začal školní rok, za chvíli bude v polovině. Pololetí znamená pro všechny žáky jakési účtování a možnost klást si otázky....jak jsem pracoval, kde bych mohl přidat, co ještě mám vylepšit, abych se posunul tím správným směrem....Pro vycházející žáky znamená pololetí mnohem více - je to doba, kdy se mají rozhodnout, co dál. Vím, že mnozí o tom přemýšlejí velmi intenzívně a snaží se udělat maximum pro to, aby jejich rozhodnutí bylo správné.
Co jsme zatím společným silami zvládli: besedu na informačním poradenském středisku úřadu práce (IPS) , kde žáci dostali spoustu informací a také atlasy středních škol Moravskoslezského kraje, byli jsme na výstavě středních škol ve společenském domě Družba, dáváme prostor středním školám, aby se nám představily formou prezentací v hodinách předmětu Člověk a svět práce-volba povolání, připravujeme se na přijímací zkoušky - trénujeme, jak se dá:-)
Co zvládají (někteří :-) sami: čtou nástěnku s informacemi od výchovné poradkyně, chodí na DOD (dny otevřených dveří), zjišťují si na webových stránkách středních škol vše podstatné, využívají možností, které nabízejí střední školy v podobě kurzů přípravy k přijímacím zkouškám, zkoušejí si přijímací testy "nanečisto", nervují se, přemýšlejí o sobě. Mnozí si velmi dobře uvědomují, že před nimi stojí nelehký úkol a pevně doufám, že vědí také tyto podstatné informace:
• do pololetí zbývá ještě trochu času ZAPRACOVAT NA ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU (člověku se nechce, to víme, ale.......lenost je jen drobná překážka a překážky jsou od toho, abychom je překonávali:-)

• do Vánoc bych měl /měla mít ZHRUBA představu, kam ASI chci NASTOUPIT PO UKONČENÍ ZŠ, protože leden se přehoupne, dostanu pololetní vysvědčení a 2 KS PŘIHLÁŠEK, tam sice budou vyplněné identifikační údaje (jméno, adresa,telefon.....), ale NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY A KÓD + NÁZEV OBORU TAM MUSÍ NAPSAT ŽÁK, případně rodič

• přihlášky se odevzdávají na střední školy do 1.3. 2018(daleko? Ani náhodou, uvidíte sami a jen pro kontrolu: kdo odevzdává přihlášky: a) třídní učitel, b) výchovný poradce, c )ředitel zeměkoule, d) každý žák sám, případně jeho zákonný zástupce...........to D je tak pěkné písmenko, viďte?)

 

• některé střední školy požadují spolu s přihláškou potvrzení o ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
(mají to uvedeno na webu, potřebné tiskopisy jsou většinou ke stažení už předvyplněné
nebo přijďte za mnou, vytiskneme:-)

• pokud potřebuji cokoli zjistit, kabinet výchovné poradkyně je stále na stejném místě, musím tam ale dojít, případně si domluvit schůzku

• ROZHODNOUT SE MUSÍM SÁM, ALE NEJSEM NA TO SÁM :-)
Schůzka pro rodiče vycházejících žáků proběhne již tradičně v lednu, o termínu budete včas informováni. Do té doby přeji rodičům ocelové nervy a hodně trpělivosti s dětmi, dětem hodně pochopení pro rodiče (víme všichni, že puberta je věk, kdy člověk nechápe, jak tak nemožní rodiče mohli přivést na svět tak geniální dítě:-))) a samozřejmě VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A KRÁSNÉ VÁNOCE:-)
Mgr. Iva Mrózková, výchovná poradkyně