ZÁŘÍ 2019
Zdravím všechny žáky, kteří letos budou končit povinnou školní docházku!
Poslední ročník na základní škole není vůbec jednoduchý. Proto vás chci ujistit, že na ten zodpovědný úkol, tj. rozhodování, KAM po základní škole, nebudete sami. Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na vás, ale je dobré vědět, že na to nejsem sám a také je dobré se poradit.
Nejprve se svým vnitřním hlasem, který by měl napovědět – kdo jsem, co umím, co mi jde, na co bych mohl navázat, co by mě bavilo, nebo naopak na co se určitě nehodím. Hodně o vás vědí také vyučující, případně třídní. I jejich názor by pro vás měl být důležitý.
Určitě všechno probírejte s rodiči, protože to budou oni, kteří budou vaše další studium financovat a budou vám pomáhat.
Pokud na této úrovni dojde ke shodě, je to první správný krůček – vybral jsem si to pravé a rodiče mě podporují.
Jestliže dlouho nebudete schopni najít odpověď na otázku, „co bych asi tak mohl dělat po ukončení ZŠ“, je možno požádat o radu odborníky – INFORMAČNÍ PORADENSKÉ STŘEDISKO ÚŘADU PRÁCE, případně PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKOU PORADNU. Podrobnější informace vám poskytnu, bude-li potřeba. Určitě i letos budete mít možnost poznat některé střední školy formou prezentací v rámci předmětu výchova k volbě povolání. Brzy se na středních školách rozjedou dny otevřených dveří, určitě je sledujte.
Potom už bude stačit „málo“ – vybrat si správnou školu a být na ni přijat. Ale to zatím předbíhám, jsme stále teprve na začátku.
Podrobně vás budu o přijímacím řízení informovat průběžně, tak, jak budeme dostávat informace z MŠMT, toto povídání berte skutečně jako úvodní slovo výchovné poradkyně.
Přeji vám úspěšný poslední školní rok na naší škole, pracujte zodpovědně hned od začátku, abyste měli co nejlepší výsledky a mohli si vybrat střední školu podle svých představ.

„Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!“ — Konfucius

Iva Mrózková