Milí vycházející žáci, vážení rodiče!
ráda bych Vám všem v této obtížné době vyjádřila podporu a poděkovala za všechno, co děláte - žákům za to, že se poctivě připravují na přijímací zkoušky, plní úkoly, které jim zadávají vyučující on-line a rodičům za podporu a starost.
Situace není jednoduchá, to všichni pociťujeme na vlastní kůži. Ale pevně věřím, že tato doba jednou skončí a my se vrátíme k běžnému životu, který jsme žili předtím. Mnohdy jsme si vůbec neuvědomovali, jak je skvělý. Zase bude!
Všichni se snažíme, jak umíme, a je dobře, že mezi námi funguje spolupráce a vzájemná pomoc. Bude to tak i nadále.
V tuto chvíli Vás určitě zajímají konkrétní informace k "přijímačkám". Některé sdělil pan ministr již minulý týden na tiskové konferenci, nyní jsme obdrželi materiál MŠMT, ze kterého jsem vybrala to, co se týká přijímacího řízení, můžete si vše v klidu prostudovat.
Stále platí, že pokud budete cokoli potřebovat (vysvětlit, objasnit, probrat, nebo se jen pozdravit a popřát si navzájem sílu), můžete mne kontaktovat prostřednictvím mailu.
Přeji Vám všem pevné zdraví a optimismus, bude líp!
Mgr. Iva Mrózková