(vybírám některé změny 2019/20 v souvislosti s mimořádnou situací)

Obecně platí, že žáci budou ZL odevzdávat AŽ V DOBĚ, KDY BUDOU ZNÁT VÝSLEDEK Z OBOU ŠKOL (OBORŮ), NA KTERÉ SE HLÁSÍ.

Uchazeči o čtyřleté obory: střední školy budou seznamy přijatých uchazečů zveřejňovat dle zákona a dle aktuálního termínu konání přijímacích zkoušek, zatím platí, že přijímací zkoušky budou nejdříve za 2 týdny po nástupu žáků zpět do škol. V tom případě nebude problém s předáním ZL žákům, předám jim je (nebo zákonným zástupcům) osobně, až opět zahájíme výuku.

Uchazeči o tříleté obory: střední školy mohou zveřejnit seznam přijatých nejdříve 20. dubna. V týdnu po Velikonocích budete mít možnost si ZL vyzvednout u nás ve škole, mám je připravené. Předávání musí probíhat za mimořádných opatření, ale to zvládneme. V úterý 14.4. v době od 9.00 do 11:30 si pro zápisové lístky můžete chodit, případně žáci sami. POZOR! OPRAVDU SE TO TÝKÁ JEN ŽÁKŮ, KTEŘÍ PODALI OBĚ PŘIHLÁŠKY NA TŘÍLETÝ OBOR !!! Protože jen ti v té době už budou vědět, zda byli přijati (najdou své číslo na webu střední školy v seznamu přijatých – číslo, které jim přišlo v dopise ze střední školy, ty dopisy nyní začínají střední školy rozesílat).

Ostatní budou čekat na termíny přijímacích testů, na vyhodnocení a teprve potom budou vědět, zda byli přijati – a do té doby bude dost času, abych jim zápisové lístky předala, protože to bude až v době, kdy poběží výuka – jak píšu ve druhém odstavci.

Lhůta k odevzdání ZL na střední školu bude 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (to znamená až po vyhodnocení přijímacích testů). Času bude opravdu dost, není třeba se stresovat. Tato lhůta platí pro všechny, tedy i pro tříleté obory, opravdu na odevzdání zápisového lístku bude dostatek času.

 

POZOR – letos ZMĚNA V ODVOLÁNÍ

           Úprava zákona říká, že odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné, ale standardní odvolání

           je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit    

           původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče. Díky tomuto mechanismu bude moci ředitel sám aktivně přijmout

           uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků. Nové rozhodnutí

           předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá jeho zápisový lístek zpět k odevzdání

na druhou školu, takže letos uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně.

V případě nejasností mne určitě kontaktujte – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přeji hodně zdraví, trpělivosti a pevné nervy! IM