1. Žáci 9.ročníků absolvovali v říjnu besedu na informačním poradenském středisku úřadu práce (IPS), kam je možno zajít také individuálně (je však nutno si předem telefonicky domluvit termín - 950 126 343).
2. Všichni vycházející žáci obdrželi Atlas středních škol 2016/2017 - doporučuji podrobně prostudovat i s rodiči:-)
3. V listopadu se všichni žáci 9.ročníků v rámci výuky zúčastnili výstavy středních škol ve společenském domě Družba - jedinečná možnost získat informace přímo od zdroje!
4. V rámci předmětu Výchova k volbě povolání probíhají prezentace středních škol - letos se nám postupně do konce kalendářního roku představí SŠTO Havířov, Albrechtova SŠ Český Těšín, SPŠ Karviná, SZŠ Karviná, OA Karviná, SŠ Havířov-Šumbark,SŠOOM Karviná,SPŠE Havířov,SOŠ Net Office Orlová a v novém roce možná ještě některé další.
5.Všem vycházejícím žákům doporučuji sledovat webové stránky středních škol, prostudovat si učební plány oborů, o kterých uvažujete, kritéria přijetí a zejména sledovat aktuální informace o DOD (dnech otevřených dveří). Využijte možnosti podívat se na školu osobně, pomůže vám to při rozhodování.


6. Přemýšlejte o své budoucnosti, sbírejte informace,snažte se udržet co nejlepší prospěch ("průměr" !!!), zvažujte různé možnosti, které vám střední školy nabízejí.
7. Vybírejte rozumně, podle svých schopností a zájmů,podle možností pozdějšího uplatnění na trhu práce - určitě ne podle toho, na jakou školu se chce hlásit kamarád(ka):-)
8.Přihlášky budete dostávat v lednu, na SŠ je musíte doručit nejpozději do 15.3.2016. Některé SŠ vyžadují posudek zdravotní způsobilosti - zjistěte si, jestli je mezi nimi vaše vybraná škola.
9. Zápisové lístky obdržíte v březnu, o způsobu jejich uplatnění budete informováni.
10. V lednu 2016 se uskuteční schůzka rodičů vycházejících žáků - termín bude upřesněn včas, místo konání již tradičně školní jídelna. Rodiče dostanou aktuální informace o přihláškách a o přijímacím řízení, rovněž o zápisových lístcích.

VŠEM VYCHÁZEJÍCÍM ŽÁKŮM I JEJICH RODIČŮM PŘEJI PEVNÉ NERVY PŘI ROZHODOVÁNÍ, SPRÁVNOU VOLBU A NAŠIM BUDOUCÍM ABSOLVENTŮM ÚSPĚŠNÉ PŘIJETÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU.
Mgr. Iva Mrózková
konzultační hodny v úterý od 14:00 nebo dle dohody