Žáci 9. ročníku budou aktuální informace dostávat v rámci předmětu Výchova k volbě povolání. Další informace dostanou na Informačním poradenském středisku úřadu práce, besedy mám již domluvené (listopad, prosinec). Bohatým zdrojem informací bude i letos výstava středních škol (listopad). Všichni žáci obdrží Atlas škol – přehled všech středních škol v Moravskoslezském kraji. Pokud by měl někdo zájem o testování profesní orientace, je možno obrátit se na Pedagogicko psychologickou poradnu v Karviné, v případě zájmu mne kontaktujte, poskytnu podrobnější informace.
Nyní prosím hlavně žáky – čtěte pozorně: Čím lepší bude váš prospěch v tomto pololetí, tím větší budou vaše šance na úspěšné umístění na střední škole (platí pro zájemce o všechny obory, tříleté i čtyřleté). To znamená – vyplatí se vám pracovat usilovně hned od začátku, i když mnohým z vás ještě doznívají v hlavách zážitky z prázdnin………Stop snění, je potřeba začít pracovat!!! :):):)
Všichni máme společný cíl – ukončit úspěšně poslední rok na základní škole a dostat se na vybranou školu střední. Nebude to lehké, ale pokud budete brát vážně má slova, půjde to!
Další informace budu průběžně doplňovat i zde, takže občas mrkněte do této sekce.
Všechny zdraví a chuť do práce přeje
Iva Mrózková:)

 

Vážení rodiče,
ráda bych vám poděkovala za hojnou účast na informační schůzce k přijímacímu řízení, která se konala 16.01.2018. Doufám, že informace, které jsem vám předala, vám pomohou zvládnout nelehké období, které vás a vaše děti nyní čeká. Veškeré aktuální dostupné informace budete postupně nacházet zde na stránkách školy. Ještě připomínám další užitečné adresy: www.infoabsolvent.cz a www.cermat.cz a samozřejmě doporučuji webové stránky středních škol, o kterých uvažujete.

Přeji vám pevné nervy, hodně síly a trpělivosti při debatách s dětmi a jim přeji tolerantní a chápavé rodiče.Bude se rozhodovat o budoucnosti vašich dětí (našich žáků) a všichni doufáme, že do života vykročí tím správným směrem.Vlastní rozhodnutí bude na nich, my jim buďme oporou - nemají to vůbec jednoduché:-)

Mgr. Iva Mrózková, výchovná poradkyně

Nedávno začal školní rok, za chvíli bude v polovině. Pololetí znamená pro všechny žáky jakési účtování a možnost klást si otázky....jak jsem pracoval, kde bych mohl přidat, co ještě mám vylepšit, abych se posunul tím správným směrem....Pro vycházející žáky znamená pololetí mnohem více - je to doba, kdy se mají rozhodnout, co dál. Vím, že mnozí o tom přemýšlejí velmi intenzívně a snaží se udělat maximum pro to, aby jejich rozhodnutí bylo správné.
Co jsme zatím společným silami zvládli: besedu na informačním poradenském středisku úřadu práce (IPS) , kde žáci dostali spoustu informací a také atlasy středních škol Moravskoslezského kraje, byli jsme na výstavě středních škol ve společenském domě Družba, dáváme prostor středním školám, aby se nám představily formou prezentací v hodinách předmětu Člověk a svět práce-volba povolání, připravujeme se na přijímací zkoušky - trénujeme, jak se dá:-)
Co zvládají (někteří :-) sami: čtou nástěnku s informacemi od výchovné poradkyně, chodí na DOD (dny otevřených dveří), zjišťují si na webových stránkách středních škol vše podstatné, využívají možností, které nabízejí střední školy v podobě kurzů přípravy k přijímacím zkouškám, zkoušejí si přijímací testy "nanečisto", nervují se, přemýšlejí o sobě. Mnozí si velmi dobře uvědomují, že před nimi stojí nelehký úkol a pevně doufám, že vědí také tyto podstatné informace:
• do pololetí zbývá ještě trochu času ZAPRACOVAT NA ZLEPŠENÍ PROSPĚCHU (člověku se nechce, to víme, ale.......lenost je jen drobná překážka a překážky jsou od toho, abychom je překonávali:-)

• do Vánoc bych měl /měla mít ZHRUBA představu, kam ASI chci NASTOUPIT PO UKONČENÍ ZŠ, protože leden se přehoupne, dostanu pololetní vysvědčení a 2 KS PŘIHLÁŠEK, tam sice budou vyplněné identifikační údaje (jméno, adresa,telefon.....), ale NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY A KÓD + NÁZEV OBORU TAM MUSÍ NAPSAT ŽÁK, případně rodič

• přihlášky se odevzdávají na střední školy do 1.3. 2018(daleko? Ani náhodou, uvidíte sami a jen pro kontrolu: kdo odevzdává přihlášky: a) třídní učitel, b) výchovný poradce, c )ředitel zeměkoule, d) každý žák sám, případně jeho zákonný zástupce...........to D je tak pěkné písmenko, viďte?)

Dne 9.11.2016 se dvacítka vybraných žáků, kteří v tomto školním roce končí školní docházku, zúčastnila (pod pedagogickým dozorem paní učitelky Mrózkové) již čtvrtého ročníku projektu Brána řemeslům otevřená na Střední škole techniky a služeb Karviná. Slavnostní zahájení proběhlo na školním hřišti zmíněné střední školy, neboť v tělocvičně se právě dokončuje rekonstrukce, naštěstí nepršelo a trochu zimy nikomu nevadilo:-) Poté se naše skupinka pod vedením průvodkyně paní Mgr. Kašičkové (učí na SŠTaS humanitní předměty) vydala na putování po jednotlivých učebnách a dílnách. Všude na nás čekali odborníci a poskytovali nám důležité informace o učebních a studijních oborech, které je možno studovat na SŠTaS.

1. Žáci 9.ročníků absolvovali v říjnu besedu na informačním poradenském středisku úřadu práce (IPS), kam je možno zajít také individuálně (je však nutno si předem telefonicky domluvit termín - 950 126 343).
2. Všichni vycházející žáci obdrželi Atlas středních škol 2016/2017 - doporučuji podrobně prostudovat i s rodiči:-)
3. V listopadu se všichni žáci 9.ročníků v rámci výuky zúčastnili výstavy středních škol ve společenském domě Družba - jedinečná možnost získat informace přímo od zdroje!
4. V rámci předmětu Výchova k volbě povolání probíhají prezentace středních škol - letos se nám postupně do konce kalendářního roku představí SŠTO Havířov, Albrechtova SŠ Český Těšín, SPŠ Karviná, SZŠ Karviná, OA Karviná, SŠ Havířov-Šumbark,SŠOOM Karviná,SPŠE Havířov,SOŠ Net Office Orlová a v novém roce možná ještě některé další.
5.Všem vycházejícím žákům doporučuji sledovat webové stránky středních škol, prostudovat si učební plány oborů, o kterých uvažujete, kritéria přijetí a zejména sledovat aktuální informace o DOD (dnech otevřených dveří). Využijte možnosti podívat se na školu osobně, pomůže vám to při rozhodování.

MILÍ OSMÁCI A DEVÁŤÁCI !
Jistě mnozí už teď přemýšlíte o své budoucnosti a většina z vás určitě zatím nezná odpověď na otázku – KAM PO UKONČENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY? Volba povolání je zodpovědný krok, proto NEŽ se rozhodnete, využijte všechny možnosti, které vám mohou pomoci rozhodnout se správně. Jednou z nich je psychologické vyšetření, které nabízí Pedagogicko-psychologická poradna Karviná.
PODROBNOSTI: Jak vyšetření vypadá? Píšou se testy. Jak dlouho vyšetření trvá? Přibližně 2 hodiny. Musí být u vyšetření přítomen rodič? Ne, ale dítě musí mít podepsanou žádanku o vyšetření (= souhlas rodiče). Kde vyšetření probíhá? V Pedagogicko-psychologické poradně, Nejedlého 591. Jak se dozvím výsledky? Poradna pozve po vyhodnocení testů žáka a rodiče na konzultaci (rozbor)trvající přibližně půl hodiny, (není to ten samý den, kdy probíhá vyšetření!) Kolik se za vyšetření platí? Služba je bezplatná.Kde a jak se mám přihlásit na vyšetření? Zavolat do poradny na tel.: 597 582 370, nebo napsat na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde vás objednají a domluví s vámi termín.
ŽÁDANKU PŘINÉST S SEBOU NA VYŠETŘENÍ!
(Tiskopis žádanky je k dispozici u výchovné poradkyně)

Mgr. Iva Mrózková