Statutární město Karviná se  připravuje zorganizovat dopolední/odpolední lyžařský kurz pod vedením kvalifikovaných instruktorů v Beskydech pro děti předškolního věku mateřských škol a žáky I. stupně základních škol.Závazné přihlášky je nutné odevzdat do 22.10. Vedení školy zjišťuje zájem ze strany rodičů, podrobnosti budou následně dodány.

Termín pro odevzdání přihlášky je prodloužen do 30.10.!

Cílem lyžařského kurzu je osvojení si základních lyžařských dovedností popř. jejich rozvoj,u menších dětiformou zábavných her na sněhu.

 Jednáse o:

  • 5denní výjezdový lyžařský kurz pro děti předškolního věku a žáky I. stupně základní škol (pondělí-pátek)
  • 2 hod. lyžování denně
  • skupinová výuka lyžování přizpůsobena dětem předškolního/školního věku
  • kurz bude ukončen závody
  • odjezd od mateřské školy příp. základní školy a příjezd opět k mateřské škole příp. základní škole (doprava bude zajištěna statutárním městem Karviná)
  • děti jsou po celou dobu v doprovodu p. učitelek mateřské školy příp. základní školy

                                  

                                               dopolední kurz             odpolední kurz

Odjezd od MŠpříp. ZŠ              07.00                           11.30

Příjezd k MŠpříp. ZŠ                12.00                            16.00

 Termíny výjezdu kurzu

17.12. – 21. 12. 2012     dopolední/odpolední kurz         50/50 dětí

28. 01. – 01. 02. 2013    odpolední kurz                         50 dětí

18. 02. – 22. 02. 2012    odpolední kurz                         50 dětí

04. 03. – 08. 03. 2013    dopolední/odpolední kurz         50/50 dětí

 Finanční spoluúčast rodičů bude činit Kč 300,-/dítě/kurz.Rodiče jsou povinni kurzovné uhradit nejpozději do 16.11.2012 na účet statutárního města Karviná(způsob úhrady je uveden v závazné přihlášce).