I v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu TECHNIKA NÁS BAVÍ. Garantem tohoto projektu je Agentura pro regionální rozvoj a.s. se sídlem V Ostravě. V rámci tohoto projektu budou naši sedmáci během celého pololetí montovat v dílnách dvě dřevěná autíčka, která budou odvezena na soutěžní přehlídku prací. V říjnu se pak zúčastní třídenního pobytu v Jeseníkách, kde pro ně bude připraven program " Poznáváme technické novinky".