Základní škola Cihelní v Karviné připravuje pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče program, jehož cílem je usnadnit a zpříjemnit dětem příchod do školy. Zaměřujeme se na rozvíjení schopností důležitých pro zvládnutí čtení, psaní a počítání, na dovednosti rozvíjející hrubou a jemnou motoriku a prevenci poruch učení. Děti se nenásilnou formou seznamují se školním prostředím, zahrají si hry, naučí se nové písničky a básničky, nakreslí si obrázky, a to vše pod odborným vedením našich učitelek I. stupně.
"Škola nanečisto" probíhá jednou měsíčně (únor - červen) v prostorách školy nebo školní družiny.