Co by měl prvňáček zvládnout před usednutím do lavice? 

Maminko, tatínku, nauč mě:
- rychle se obouvat, zouvat a zašněrovat si boty
- oblékat se, svlékat se a ukládat si věci pořádně na hromádku, rozepínat a zapínat si knoflíčky u košile a svetrů
- zapínat si aktovku a navlékat ji na záda
- umýt si ruce
- znát adresu našeho bytu
- zazpívat písničku a zarecitovat básničku
- pojmenovat a poznat základní geometrické tvary: kruh, čtverec a trojúhelník
- rozlišovat základní barvy
- správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem - "špetka"
- poprosit, pozdravit, poděkovat
- přecházet opatrně křižovatku a ulice, aby má cesta do školy byla bezpečná

Po úspěšném absolvování zápisu může rodič své dítě přihlásit do programu "Škola nanečisto“.

 

Desatero pro rodiče – jak usnadnit dítěti začátek školní práce?

 

1. Vyprávějte si se svým dítětem, vyžadujte správnou a jasnou výslovnost.
2.Veďte je k tomu, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek.
3.Vyžadujte, aby reagovalo ihned na vhodně daný příkaz, důsledně sledujte, jak jej plní.
4.Soustřeďte dítě na vykonávanou práci, nedovolte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi.
5.Zvykněte je na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci.
6.Veďte je k tomu, aby si po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor.
7.Snažte se s dítětem trávit co nejvíce času, posilujte jeho sebedůvěru.
8.Rozvíjejte jeho jemnou motoriku - modelujte s dětmi (plastelína), stříhejte, lepte, skládejte z papíru, skládejte puzzle, navlékejte korálky, tkaničky do bot apod.
9.Veďte je k tomu, aby si při hře, procházkách všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe.
10.Navykněte je na pravidelný denní režim (spánek 10 hodin), učte je vnímat a rozlišovat čas určený k práci a k zábavě.