- 2 přihlášky s potvrzeným prospěchem, orazítkované a podepsané ředitelem školy obdrží naši žáci v posledním lednovém týdnu (po pololetním vysvědčení)

 

- sami vyplní přesně adresu střední školy, kód a obor vzdělání, termín přijímacího řízení a nechají si potvrdit přihlášku u lékaře (pokud to střední škola vyžaduje – informace podá příslušná SŠ, některé mají uvedeno na webu)

- přihlášku je nutno doručit na střední školu do 15.března (osobně či poštou doporučeně)

- seznam přijatých bude zveřejněn na webu střední školy, nepřijatým přijde vyrozumění o nepřijetí poštou

- zápisový lístek (ZL) obdrží žáci na naší škole – zápisový lístek se nepřikládá k přihlášce, slouží k potvrzení nástupu na střední školu (na doručení zápisového lístku na střední školu je 10 pracovních dnů, ZL nelze vyžádat zpět (netýká se přijatých na odvolání – postup při odvolání vysvětlí VP)

Mgr. Iva Mrózková