Od 11.března nebyli Cihelňáci ve škole a větina z nich plnila úkoly online. 1. září jsme se vrátili ke školní docházce a nový školní rok opravdu začal!:). Na Cihelní jsme přivítali 54 nových prvňáčků a letos je přišel pozdravit pan primátor Wolf. Prvňáčci dostali dárečky a jejich první den natočila i televize POLAR.

Na reportáž se můžete podívat zde.

Přejeme všem Cihelňákům mnoho úspěchů a pevně doufáme, že budeme všichni zdraví :)!

Videoreportáž z prvních dnů u prvňáčků najdete zde!

M.K.

I v netradičním školním roce jsme se chtěli rozloučit s našimi deváťáky. Online rozloučení by opravdu nebylo to pravé a tak jsme se sešli ve školní jídelně.... Od března trošku vyrostli:), krásně se oblékli a pak se děkovalo a přálo.

Přejeme všem našim Cihelňákům - deváťákům hodně štěstí, píle a vytrvalosti na další cestě životem a těšíme se, až nám přijdou vypravovat, jak se mají.

Podívejte se na video a také do fotogalerie!

M.K. :-)

Vážení rodiče,

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlašuji na dny 29.6. a 30.6. 2020 volné dny pro žáky.
Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Cihelní


Zdůvodnění:
Volné dny pro žáky ve dnech 29.6. a 30.6.2020 vyhlašuje ředitel školy z provozních a organizačních důvodů. Volné dny se budou týkat školní výuky, provozu školní družiny i poskytování školního stravování.

 

Vysvědčení se bude předávat žákům podle rozpisu v pátek 26.6.2020. Pro vysvědčení smí podle aktuálních pokynů MŠMT přijít celá třída. Žáci musí před vstupem do školy odevzdat čestné prohlášení: 

. Ve společných prostorách se pohybují v roušce.

Nepředaná vysvědčení bude možné vyzvednout v dalším týdnu ( 29.6.-3.7. od 8.00 do 14.00) na sekretariátu školy.

Podrobnější informace získáte od třídního učitele.

Někteří Cihelňáci prvního stupně chodí už 14 dnů do školy:), deváťáci svou přípravku ukončili a ostatní žáci budou mít v případě zájmu třídnickou hodinu. Ještě v tomto týdnu pokračuje výuka online.

A jak to teď vypadá ve škole? Ráno to tady mírně zašumí a jinak je takové zvláštní ticho.....

PODÍVEJTE SE DO NOVÉ FOTOGALERIE!

V pondělí 11.5. zahájili svou přípravku naši deváťáci. Scházet se budou každé pondělí, středu a pátek a opakovat se bude český jazyk a matematika.

8.června na Cihelňáky čekají přijímací zkoušky a my si přejeme, aby byli úspěšní.

Všechno jsme zvládli - příchod do školy, přesuny, pohyb s rouškami, oběd ve školní jídelně.

TAK NÁM DRŽTE PALCE!

M.K. :)

A školy jsou stále zavřené.....mladší žáci pracují podle zadaných úkolů s rodiči a věříme, že starší žáci  také:)).

Pokud si někdo bude chtít ověřit, zda žák 2.stupně opravdu pracuje, kontaktujte svého třídního učitele. V případě technických nebo jiných problémů také - úkoly vytiskneme, pomůžeme. Na Cihelní jsme tady pro vás! :)

Všem rodičům patří velké poděkování!

 

Děti vytvářejí různé práce , doplňují pracovní listy, fotí se a točí videa.

Ukázky nových prací najdete v druhé fotogalerii zde!

 

A pokud si s dětmi chcete i zacvičit - můžete:))

Video najdete zde!

30.4.2019

A jak může vypadat cvičení? Krásně!!

Podívejte se do fotogalerie:)!  Video najdete zde! ( Prokop ze 3.A)

 

 

Podkategorie