Velikonoční focení je odvoláno, až se děti vrátí do školy, dostanou peníze zpět.

_____________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ŠKOLA NANEČISTO - 24.3.2019 -AKCE ZRUŠENY!

_____________________________________

Vážení rodiče,
nařízením Bezpečnostní rady státu je od středy 11.3.2020 zrušena výuka ve školách až do odvolání.
V provozu nebude školní jídelna ani školní družina.
O dalším vývoji Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.

V úterý 3. března se žáci z 3.A a 3.B (celkem 43 dětí) místo hodiny angličtiny vydali soutěžit. Čekalo na ně celkem 8 stanovišť, na kterých strávili vždy jednu minutu. Plnili různé úkoly – kreslili, anglicky sčítali a odčítali, luštili kvízy, poslepu hádali tajemné předměty, prostě si hráli s angličtinou. Chceme moc poděkovat za pomoc na stanovištích žákům 9.A, kteří mladším spolužákům všechny soutěžní úkoly vysvětlovali a poté i vyhodnocovali. Výsledky soutěžících byly velmi vyrovnané a o vítězích rozhodlo jen pár bodů. Nejlepší angličtináři z třetích tříd jsou:

1. místo – Ladislav SZALAI (3.A) – 83 bodů
2. místo – Adéla STOSZKOVÁ (3.B) – 82 bodů
3. místo – Angelína KROPIWNICKÁ(3.B) – 79 bodů
4. místo – Adéla KIRVEJOVÁ (3.B) – 76 bodů
5. místo – Miluška KEŽLÍNKOVÁ (3.B) – 75 bodů
Gratulujeme!

 NAVŠTIVTE FOTOGALERII!

Vyučující anglického jazyka (Ing. Mitašik, Mgr. Tvrdoňová, Mgr. Trzaskaliková)

Jazyky hrou
Jazyky hrou Jazyky hrou
Jazyky hrou
Jazyky hrou Jazyky hrou

V pondělí 2. 3. jsme se zúčastnili scénického čtení „Listování v knize Klofáci Miloše Kratochvíla“. Předčítáním a četbou doprovázenou hranými scénkami, nám dva herci předvedli zajímavou a zábavnou formu čtení, během kterého jsme vstoupili do děje knihy.

Hned druhý den si 5. A tento způsob čtení vyzkoušela v Čtenářských dílnách. Po rozdělení do skupin, jsme začali „listovat“ v přečtených kapitolách knihy Ztraceni v čase Petry Braunové.

Práce nás bavila, i když to vůbec nebylo jednoduché. Hereckým výkonům některých z nás jsme se s chutí zasmáli.

Navštivte fotogalerii!

 žáci 5. A, 5. B

Listování s páť...
Listování s páťáky Listování s páťáky
Listování s páť...
Listování s páťáky Listování s páťáky

Přehlídky dětských recitátorů, která se konala ve Středisku volnočasových aktivit Juventus Karviná, se zúčastnili i Cihelňáci - Dominik Szymon a Terezka Čigelská. Oba recitátoři zastupovali naši školu ve II.kategorii, která byla určena pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ. A jak vše dopadlo? Dominik si svým skvělým výkonem vyrecitoval úžasné první místo a bude reprezentovat naši školu i v okresním kole. Terezka sice na stupních vítězů nestála, ale i přesto byl její výkon skvělý.

Oběma recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Dominikovi budeme držet palce do dalšího kola.

Navštivte fotogalerii!

P. Bartošová

A dodatek: žáky připravovaly paní učitelky M. Blahutová a P. Bartošová, moc děkujeme. M.K.

Pojďte si s námi v anglické soutěži na zahraniční studenty zavzpomínat!
Takto jsme vás, žáky, vyzvali po odjezdu cizinců k zapojení do anglické soutěže. A byli jsme velmi překvapeni vaší hojnou účastí. Celkově jste nám odevzdali 110 vyplněných anglických kvízů.
Vše jsme pečlivě spočítali a připravili odměny pro nejlepší z vás. Nakonec jsme se místo tradičních tří nejlepších rozhodli odměnit všechny ty soutěžící, kteří odpověděli na uvedené otázky správně a získali plných 15 bodů.
Zde uvádíme 17 úspěšných řešitelů kvízu (podle ročníku a v abecedním pořadí):
3. ročník: Kirvejová, Stoszková
5. ročník: Graňáková K.
6. ročník: Cieślarová, Graňáková M., Hegedűsová S., Juříková
7. ročník: Budošová, Frojdová, Lotterová
8. ročník: Hegedűsová N., Vu Thi Huong, Konkol, Waleczková
9. ročník: Grzybek, Jašák, Warcholek

 Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za účast. Budeme se na vás těšit u dalších anglických soutěží. Pro úplnost si ještě můžete prohlédnout výsledky samotného kvízu:

Podkategorie