Jsme rádi, že i v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se konalo ve dnech 30. a 31. ledna. Žáci konverzovali a odpovídali na otázky na dané téma, které si vylosovali. Soutěž byla rozdělena na mladší a starší kategorií a vybrat ty nejlepší nebyl pro nás vyučující AJ vůbec lehký úkol! Během soutěže porota hodnotila jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Na okresní kolo se budou dále připravovat Anetka Mikušťáková ze 7.B a Barča Dudová s Natkou Owczarzy z 9.A, kterým přejeme hodně štěstí v pátek 23.2. v Havířově!!! Všem ostatním účastníkům děkujeme za přípravu a účast v nelehké soutěži.
Soutěžící:
Mladší kategorie
Gizarová M. 6.A
Vu Thi Huong E.. 6.A
Klopec R. 6.A
Reicher R. 6.A
Miker E. 7.B
Pružinský M. 7.B
Szalbot V. 7.B
Górecká K. 7.B
Mikušťáková A. 7.B
Pachotová M. 7.B
Steblová E. 7.B

Starší kategorie
Ďubek L. 8.B
Owczrarzy N. 9.A
Dudová B. 9.A
Kaddoumi R. 9.A
Farná V. 9.B


Mgr. Tvrdoňová, Ing. Mitašik

Někdo má rád to, jiný zase tohle. Minulý týden se sešli ve škole na svém zápolení žáci, kteří mají rádi zeměpis. Jedná se o tradiční soutěž pod názvem „Zeměpisná olympiáda“. Není to vůbec jednoduchá soutěž a všichni zúčastnění musí prokázat nemalé znalosti a přehled v tomto oboru.
Akce tentokrát proběhla dne 31.1.2018 ve školní jídelně. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci všech ročníků 2.stupně.
Nejlepší zástupci v jednotlivých kategoriích pak budou reprezentovat školu v dalších kolech této soutěže.
Soutěž probíhala ve třech základních kategoriích:
• Kategorie A – 6.ročník
• Kategorie B – 7.ročník
• Kategorie C – 8.a 9.ročník
Žáci museli prokázat své kvality ve třech různých částech – praktická, práce s atlasem a práce bez atlasu.
Výsledky jednotlivých kategorií jsou znázorněny v přehledné tabulce.


Gratulujeme vítězům a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v dalších kolech soutěže.

25.ledna se žáci z 5.A utkali ve znalostech z literatury.
Soutěžili proti sobě – družstvo chlapců a družstvo děvčat.
Otázky ,které byly pro ně připraveny měly různé bodové hodnocení a zástupci každého družstva si je postupně vybírali . Hádali autora knihy ,název díla ,postavy ,také podle úryvku z knihy …
Každé družstvo mohlo svého soutěžícího kamaráda doplnit a získat pro něj body.
Soutěž byla napínavá ,protože nikdo nevěděl ,jak těžká otázka se za danými body skrývá.
A jak to dopadlo?
Kluci získali 17 bodů a děvčata 16.Ovšem po odečtení jednoho trestného bodu byla obě družstva vyrovnaná.Všichni se do soutěžení opravdu vžili a zápálení kluků můžete vidět na fotkách….

Mgr. Eva Haklová

Literární soutě...
Literární soutěž v 5.A Literární soutěž v 5.A
Literární soutě...
Literární soutěž v 5.A Literární soutěž v 5.A

Naše škola se letos zapojila do projektu „Ježíškova vnoučata“, jenž umožňuje plnit vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory.
Podařilo se nám splnit přání třem seniorům – paní Marušce, paní Aničce a panu Romanovi. Žákyně z kroužku Školní zpravodajství měly to potěšení dárky osobně předat a chvíli s obdarovanými pobýt.
Paní Maruška byla velmi milá, každého z nás za něco pochválila. Mluvila po našymu a vzpomínala na Doubravu. Jejím přáním byla kniha nebo fotografie ze staré Karviné, aby si mohla vybavit známá místa. Paní Anička je v domově krátce a toužila po ozdobeném vánočním stromečku se světýlky, který by měla u sebe na pokoji, aby jí bylo veseleji. Dozvěděly jsme se, že ráda zpívá a tak jsme si společně i zazpívaly. Přáním pana Romana byl stromeček se sladkou nadílkou, protože rád mlsá. Díky finanční a věcné podpoře našich učitelů se nám podařila všechna tři přání zcela splnit a přidat i něco navíc. Děkujeme. Velké poděkování patří i mamince Anežky Ambrosové ze 6.A, která nám zakoupila vánoční stromečky. Slůvka díků posíláme také paní ředitelce Domova Alzheimer paní Seberové, která své klienty opravdu zná a poradila nám s nákupem dárečků, aby udělaly co největší radost a užitek. Umožnila nám rovněž osobní setkání, ze kterého si odnášíme mnoho pozitivních pocitů.
A jaké jsou naše pocity?

Ve středu proběhl v 1. třídách projektový den plný pohádek. Děti skloubily počítání, čtení s pohádkovými postavami. Navštívily nás také kamarádky z 9. třídy a vyprávěly nám o Vánocích, vánočních zvycích a pohádkách, které k nim patří a přečetly nám krásný úryvek z knihy o Bětce a Vojtíškovi -Jak se těšili na Vánoce. My se na Vánoce těšíme také a přejeme všem jejich krásné prožití. Moc děkujeme děvčatům z 9.tříd a paní učitelce Petře Bartošové.

Navštivte fotogalerii!
Mgr. V. Dobrovolná, Mgr. K. Bernatíková

Pohádkové dopol...
Pohádkové dopoledne Pohádkové dopoledne
Pohádkové dopol...
Pohádkové dopoledne Pohádkové dopoledne

Těšíme se na Vánoce!... znělo celým dnem projektového vyučování druhých ročníků, v němž jsme zpívali koledy, počítali vánočně laděné příklady, čtení i psaní. Krásně jsme se vyzdobili.
……………..Ať už přijde Ježíšek!

Z plaváčků druhých tříd se stali plavci!
V pondělí 18.12. se děti naposledy účastnily plaveckého výcviku
a předvedly svým rodičům, kolik se toho naučily.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. Romana Moskalová

Plaváčci druháč...
Plaváčci druháčkové Plaváčci druháčkové
Plaváčci druháč...
Plaváčci druháčkové Plaváčci druháčkové

Podkategorie