Tato jazyková soutěž se již v naší škole stala tradicí. Proběhla 7. února a zúčastnili se jí všichni přítomní žáci z 5.A, 5.B a 5.C (celkem 52 účastníků). Čekalo na ně celkem 10 stanovišť, na kterých strávili při plnění úkolů vždy jednu minutu. A v čem konkrétně soutěžili? Kreslili, luštili kvízy, poslepu hádali tajemné předměty, hledali slovíčka - prostě si hráli s angličtinou. Úkoly byly velmi různorodé, a proto si každý našel něco, v čem mohl vyniknout a ukázat, co se v hodinách angličtiny již naučil. Chceme moc poděkovat za pomoc na stanovištích všem žákům 9.A, kteří mladším spolužákům pečlivě všechny soutěžní úkoly vysvětlovali a posléze i vyhodnocovali. Zde uvádíme ty nejlepší angličtináře z pátých tříd:

1. místo – Markéta GRAŇÁKOVÁ (5.C) – 147 bodů
2. místo – Patrik LUDVIK (5.A) – 143 bodů
3. místo – Lukáš BITTO (5.A) – 140 bodů
4. místo – Kateřina DUDOVÁ (5.C) – 133 bodů
5. místo – Samuel BALÁŽ (5.B) – 125 bodů
Gratulujeme!

 Navštivte fotogalerii!

Vyučující anglického jazyka (Ing. Mitašik, Mgr. Tvrdoňová, Mgr. Trzaskaliková)

Od začátku školního roku se  každou středu od 14.00  školou linou " pohádkové tóny".....to zpívá náš Cihelňáček! 

Cihelňáček je pěvecký sbor, který pracuje pod vedním paní učitelek Moskalové a Dziadziové. Zpěváčky jsme viděli při Vánočním jarmarku a také při předávání vysvědčení prvňáčkům.

Středa 6. února byla ale docela jiná! Čekal nás Pohádkový koncert :). Všichni členové Cihelňáčku byli převlečeni do pohádkových masek a pohádkové byly i kulisy a výzdoba a pak to začalo......Popelka, Mrazík, Loupežnická pohádka... My diváci se zaposlouchali a byli jsme s dětmi v opravdových pohádkách!

Děkujeme všem šikovným zpěváčkům, rodičům - divákům a nejvíce paní učitelce Moskalové a Dziadziové za obrovský kus práce!

Navštivte fotogalerii! (Videoreportáž připravujeme)

M. Kraslová za všechny diváky a posluchače

Jako každý rok, tak i letos na konci ledna proběhlo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Z každé třídy byli vybráni 4 zástupci, aby bojovali o co nejlepší umístění, a tedy i o postup do okresního kola zeměpisné olympiády.
Žáci jsou vždy rozdělení do 3 kategorií – A, B, C. V nejvyšší kategorii je konkurence největší, protože v té společně soutěží žáci 8. a 9. ročníků. Je třeba prokázat geografické znalosti, práci s atlasem i praktické znalosti. Letos se zúčastnilo 32 žáků a zde jsou jména nejlepších, tedy těch, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole:
kategorie A - Tereza Lotterová, 6.A
kategorie B - Eliška Vu Thi Huong, 7.A
kategorie C – Radim Pokuta, 9.B

Všem účastníkům děkujeme a úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.
Zdenka Schenková
David Badura

Tady máme návod jak na to :

rozehřátí - ukoulej co největší kouli
posilování - postav koule do řady od největší po nejmenší
atletika - překážkový běh přes sněhové koule
úklid nářadí - postav sněhuláka
Můžete cvičit i podle obrázkového návodu . Doporučujeme cvičit na čerstvém vzduchu dvakrát až třikrát týdně.

FOTOnávod najdete zde!

Mgr. Markéta Blahutová + III. C

Školního kola Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo celkem 20 soutěžících z osmého a devátého ročníku.

8.ročník
1.místo Szajkó Matyas
2.místo Szalbot Vojtěch
3.místo Mrázková Nela

9.ročník
1.místo Hrzálová Tereza
2.místo Ondruchová Natálie
3.místo Pokuta Radim

Do okresního kola postoupily a reprezentovaly naši školu Tereza Hrzálová a Natálie Ondruchová.

Vítězům v jednotlivých ročnících gratulujeme a děvčatům děkujeme za reprezentaci školy v okresním kole.

Za PK ČJ Petra Bartošová

„Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala…“
I prvňáčci se v minulém týdnu setkali s Křemílkem a Vochomůrkou
v knihovně, kde naslouchali vyprávění a čtení, kreslili a psali první písmenka,
která už znají, zacvičili si, zasoutěžili a mohli si prohlédnout všechny knihy
s těmito pohádkovými kamarády. Stejně jako druháčkům se jim tam moc líbilo.

Paní učitelky 1.tříd

Navštivte fotogalerii!

Prvňáččci v kni...
Prvňáččci v knihovně Prvňáččci v knihovně
Prvňáččci v kni...
Prvňáččci v knihovně Prvňáččci v knihovně

Děti z druhých tříd navštívily knihovnu, kde si s paní knihovnici povídaly o pařezové chaloupce. Kdo v ní bydlí, to skoro všichni žáčci věděli, ale jako peřinkou se přikrýval Křemílek a Vochomůrka, to už jen hádali. Zopakovali si roční období, pohybově se zapojili do povídání a nakonec i soutěžili. Kdo dával pozor, odnesl si drobnou odměnu. Děti se už těší na další návštěvu.
p. učitelky 2. tříd

Navštivte fotogalerii!

Druháčci v knih...
Druháčci v knihovně Druháčci v knihovně
Druháčci v knih...
Druháčci v knihovně Druháčci v knihovně

Podkategorie