Přes prvotní problémy s navlékáním jehly a děláním uzlíků jsme se dostali ke stonkovému a obnitkovacímu stehu, naučili se přišívat knoflíky a všechny tyto nabyté zručnosti jsme použili při tvorbě finálních výrobků. Jak se nám to povedlo, se můžete podívat ve fotogalerii. Pro nás je však nejdůležitější, že nás to moc bavilo.
Žáci 4.A

25.června 2018

Dovolte mi tentokráte jen krátké poděkování všem dětem, které se zúčastnily letošní atletické olympiády. Dobrá věc se podařila a skoro všichni naši borci si vybojovali medaili a tedy umístění na stupních vítězů v rámci jednotlivých atletických disciplín. Někteří dokonce získali za dopoledne dvě nebo i tři medaile.
Nechtěl bych příliš vyzdvihovat výkony toho, či onoho, avšak nemohu si odpustit pochvalu pro Šimona Galíka a jeho vítězný výkon v běhu na 800m a veleskok, v disciplíně skok vysoký, Petra Širokého 183cm. Všichni však přispěli svým dílem k celkovému vítězství družstva dívek i družstva chlapců.

Výsledky tedy vynikající a jak již zasvěcený čtenář pochopil, byli jsme opět nejúspěšnější školou v Karviné a získali
první místo v atletické olympiádě.

Tato informace doufejme, potěší všechny, kteří nám fandili a přáli úspěch, za což velice děkujeme.

Navštivte fotogalerii!

Děkujeme, kabinet TV

Tak takto se nazýval projektový den, který v pátek 22.6. proběhl na naší škole. V tento den se žáci neučili podle rozvrhu, ale čekal je bohatý program týkající se národního povědomí a zdravého životního stylu.
Děti na prvním stupni přivítali mezi sebou paní Górecká se svým vodicím slepeckým psem, která si s nimi povídala o životě zrakově postižených a soužití s nimi. Děti se také setkaly s příslušnicí Policie České republiky, se kterou se podívaly na téma návykových látek. Ve zbývajícím čase se svým třídám věnovaly třídní učitelky s různými tématy z oblasti prevence, ať už v dopravě, zdraví apod.
Žáci druhého stupně se po skupinách věnovali různým aktivitám. Oživovaly si znalosti o naší vlasti, věnovali se zdravému životnímu stylu, připomněli si nebezpečí návykových látek. Během dopoledne se jim kromě všech učitelů 2. stupně věnovali i např. bývalí žáci naší školy. Jan Nikodým přijel dětem popovídat o světě kulturistiky a životním stylu, který s tím souvisí. Katka Weisserová, mistryně republiky ve workoutu, přijela se svým kolegou Markem Matisem, mistrem světa v silovém workoutu, dětem tento sport a zdravý životní styl s ním spojený blíže představit.
Děti měly možnost si také vyzkoušet „opilecké brýle“ a popovídat si s příslušníky Městské policie o jejich práci a také nebezpečí návykových látek. Městská policie také umožnila ukázku výcviku služebních psů.
Projektový den se vydařil a budeme se těšit na příště.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. Andrea Fránová, metodik prevence

Žáci osmého ročku měli pro tento školní rok naplánovaný výlet do Brna.
Zde navštívili hrad Špilberk, labyrint pod Zelným trhem a na závěr laser game arénu.
Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

Navštivte fotogalerii!

P. Bartošová

Výlet 8.B
Výlet 8.B Výlet 8.B
Výlet 8.B
Výlet 8.B Výlet 8.B

V HODINCE S POHÁDKAMI, ve které se dnes rodiče mohli vrátit do školních lavic prostřednictvím soutěží s pohádkovou tematikou a v níž vytvořili soutěžní dvojici se svým dítětem, se hodně četlo, psalo, hledalo odpovědi, zpívalo i cvičilo. Děkujeme všem za aktivní zapojení do připravených činností a doufáme, že jim bylo odpoledne ve škole hezky!
Učitelky 2.tříd

Navštivte fotogalerii!

Hodinka s pohád...
Hodinka s pohádkami Hodinka s pohádkami
Hodinka s pohád...
Hodinka s pohádkami Hodinka s pohádkami

V pátek 8.6. se žáci 5.A a 5.B vydali na školní výlet do Štramberku.
Když jsme vystoupali na náměstí hezkého historického města ,šli jsme se podívat na Trúbu,
kde jsme se kochali krásným výhledem na krajinu.
Po návštěvě Trúby jsme sestoupili zpátky na náměstí a vtom nás zastihla pořádná bouřka.
Nejdříve jsme se schovali kde se dalo ,ale nakonec jsme našli úkryt v kostele.
Poté vysvitlo sluníčko a my jsme se vydali do mini zoo ,kde jsme viděli piraně ,varany i hady,
kteří tam nesměli chybět. No a aby toho nebylo málo ,viděli jsme i krmení varana a krajty.
A nakonec jsme se podívali do pekárny štramberských uší U Káči ,kde nám ukázali ,jak se uši
pečou , kde nám těsto pěkně provonělo nosy a také jsme si mohli ucho vytvarovat a pak sníst.
Žákyně 5.A Anetka

Navštivte fotogalerii!

Výlet 5.AB
Výlet 5.AB Výlet 5.AB
Výlet 5.AB
Výlet 5.AB Výlet 5.AB

Podkategorie