I letos se žáci od 1. do 5. tříd sešli s příslušníky Městské policie na besedách. Zopakovali si, jak se chovat "bezpečně" doma i na silnici, jaká jsou důležitá telefonní čísla, zahráli si na malého kriminalistu. Starší děti si povídaly o problematice užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek. Policisté měli pro děti připravený pracovní list a malé odměny.

Jak se žáčkům beseda líbila, cituji z jejich hodnocení:
- Měli to pěkně vymyšlené.
- Vím něco nového o nebezpečí internetu a facebooku.
- Dověděla jsem se, co je to kyberšikana.
- Bylo to zábavné.👮

Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další besedy.
Mgr. Kateřina Vozárová