Ve středu proběhl v 1. třídách projektový den plný pohádek. Děti skloubily počítání, čtení s pohádkovými postavami. Navštívily nás také kamarádky z 9. třídy a vyprávěly nám o Vánocích, vánočních zvycích a pohádkách, které k nim patří a přečetly nám krásný úryvek z knihy o Bětce a Vojtíškovi -Jak se těšili na Vánoce. My se na Vánoce těšíme také a přejeme všem jejich krásné prožití. Moc děkujeme děvčatům z 9.tříd a paní učitelce Petře Bartošové.

Navštivte fotogalerii!
Mgr. V. Dobrovolná, Mgr. K. Bernatíková

Pohádkové dopol...
Pohádkové dopoledne Pohádkové dopoledne
Pohádkové dopol...
Pohádkové dopoledne Pohádkové dopoledne