25.ledna se žáci z 5.A utkali ve znalostech z literatury.
Soutěžili proti sobě – družstvo chlapců a družstvo děvčat.
Otázky ,které byly pro ně připraveny měly různé bodové hodnocení a zástupci každého družstva si je postupně vybírali . Hádali autora knihy ,název díla ,postavy ,také podle úryvku z knihy …
Každé družstvo mohlo svého soutěžícího kamaráda doplnit a získat pro něj body.
Soutěž byla napínavá ,protože nikdo nevěděl ,jak těžká otázka se za danými body skrývá.
A jak to dopadlo?
Kluci získali 17 bodů a děvčata 16.Ovšem po odečtení jednoho trestného bodu byla obě družstva vyrovnaná.Všichni se do soutěžení opravdu vžili a zápálení kluků můžete vidět na fotkách….

Mgr. Eva Haklová

Literární soutě...
Literární soutěž v 5.A Literární soutěž v 5.A
Literární soutě...
Literární soutěž v 5.A Literární soutěž v 5.A