Někdo má rád to, jiný zase tohle. Minulý týden se sešli ve škole na svém zápolení žáci, kteří mají rádi zeměpis. Jedná se o tradiční soutěž pod názvem „Zeměpisná olympiáda“. Není to vůbec jednoduchá soutěž a všichni zúčastnění musí prokázat nemalé znalosti a přehled v tomto oboru.
Akce tentokrát proběhla dne 31.1.2018 ve školní jídelně. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci všech ročníků 2.stupně.
Nejlepší zástupci v jednotlivých kategoriích pak budou reprezentovat školu v dalších kolech této soutěže.
Soutěž probíhala ve třech základních kategoriích:
• Kategorie A – 6.ročník
• Kategorie B – 7.ročník
• Kategorie C – 8.a 9.ročník
Žáci museli prokázat své kvality ve třech různých částech – praktická, práce s atlasem a práce bez atlasu.
Výsledky jednotlivých kategorií jsou znázorněny v přehledné tabulce.


Gratulujeme vítězům a přejeme jim mnoho štěstí a úspěchů v dalších kolech soutěže.