Jsme rádi, že i v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se konalo ve dnech 30. a 31. ledna. Žáci konverzovali a odpovídali na otázky na dané téma, které si vylosovali. Soutěž byla rozdělena na mladší a starší kategorií a vybrat ty nejlepší nebyl pro nás vyučující AJ vůbec lehký úkol! Během soutěže porota hodnotila jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Na okresní kolo se budou dále připravovat Anetka Mikušťáková ze 7.B a Barča Dudová s Natkou Owczarzy z 9.A, kterým přejeme hodně štěstí v pátek 23.2. v Havířově!!! Všem ostatním účastníkům děkujeme za přípravu a účast v nelehké soutěži.
Soutěžící:
Mladší kategorie
Gizarová M. 6.A
Vu Thi Huong E.. 6.A
Klopec R. 6.A
Reicher R. 6.A
Miker E. 7.B
Pružinský M. 7.B
Szalbot V. 7.B
Górecká K. 7.B
Mikušťáková A. 7.B
Pachotová M. 7.B
Steblová E. 7.B

Starší kategorie
Ďubek L. 8.B
Owczrarzy N. 9.A
Dudová B. 9.A
Kaddoumi R. 9.A
Farná V. 9.B


Mgr. Tvrdoňová, Ing. Mitašik