Tak takto se jmenovala beseda, kterou ve středu 14.3. pro naše sedmáky uspořádali příslušníci Policie České republiky. Beseda, která proběhla v obou sedmých třídách, sestávala ze dvou částí. V první části se žáci dozvěděli o nástrahách internetu, a také jak se v tomto prostředí chovat, či nechovat. Druhá část byla věnována zhlédnutí filmu Seznam se bezpečně 2 o nebezpečí zneužití dětí a mladistvých a nežádoucím sexuálním chování dětí v prostředí internetu. Žáci se seznámili se zásadami bezpečného chování v kyberprostoru.

Mgr. Andrea Fránová