Ve čtvrtek 15. března se žáci z 3.A a 3.B (celkem 40 dětí) místo hodiny angličtiny vydali soutěžit. Čekalo na ně celkem 8 stanovišť, na kterých strávili vždy jednu minutu. Plnili různé úkoly – kreslili, anglicky sčítali a odčítali, luštili kvízy, poslepu hádali tajemné předměty, prostě si hráli s angličtinou. Úkoly byly velmi různorodé, a proto si každý našel něco, v čem mohl vyniknout a ukázat, co se v hodinách angličtiny již naučil. Chceme moc poděkovat za pomoc na stanovištích všem žákům 9.B, kteří mladším spolužákům pečlivě všechny soutěžní úkoly vysvětlovali a posléze i vyhodnocovali. Zde uvádíme ty nejlepší angličtináře z třetích tříd:

1. místo – Matyáš LOKAJ (3.A) – 83 bodů
2. místo – Nela RANDOVÁ (3.A) – 75 bodů
3. místo – Jakub SKULINA (3.A) – 74 bodů
Daniel HELÍSEK (3.B) – 74 bodů
Gratulujeme!

 Navštivte fotogalerii!

Vyučující anglického jazyka (Ing. Mitašik, Mgr. Tvrdoňová, Mgr. Trzaskaliková)

Soutěž v anglic...
Soutěž v anglickém jazyce - 3.ročník Soutěž v anglickém jazyce - 3.ročník
Soutěž v anglic...
Soutěž v anglickém jazyce - 3.ročník Soutěž v anglickém jazyce - 3.ročník