Zkuste si představit své spolužáky ve škole nebo kolegy v práci. A teď si představte, že s těmito lidmi sdílíte uzavřený prostor - pokoj, záchod, koupelnu, jídelnu, chodby či zahradu za uzamčenou brankou. Každý den, někdy i několik desítek let bez možnosti změny. Nemůžete si vybrat, co budete dělat ve volném čase, ani co budete jíst. Nemáte dokonce možnost věnovat se svým koníčkům, nemůžete jít samostatně ven..... Nepředstavitelné? To je realita každodenního života  člověka s postižením žijícího v ústavu. Každá lidská bytost má stejná práva, avšak lidem s postižením jsme je dlouhá léta upírali...

Jak se chováme my? Přijímáme ldi s postižením jako své kamarády, partnery, sousedy, spoluobčany? Umíme společně žít? Je nutná změna postojů - všichni jsme lidé!   (Právo na normální život - projektový materiál)

Ve čtvrtek a v pátek proběhly v devátém ročníku besedy, které pro nás zorganizovala společnost JINAK. Seznámili jsme se se životními příběhy pana Milana a pana Petra a s jejich cestou od pobytu v ústavu až po nabytí práv, která nám připadají úplně samozřejmá. Na vlastní oči jsme mohli sledovat jak vypadal život v prostředí, které je pro nás úplně neznámé a které na nás působilo děsivě. A tím bychom chtěli moc poděkovat také asistentům a lektorům celého programu. Přejeme všem hodně štěstí a životní pohody!

Chtěla bych pochválit 9.A i 9.B - vzorné obecenstvo se zájmem o věc:).

Navštivte fotogalerii!

M. Kraslová

žijeme tady s v...
žijeme tady s vámi žijeme tady s vámi
žijeme tady s v...
žijeme tady s vámi žijeme tady s vámi