Dne 26.4.2018 třída 4.B navštívila dopravní hřiště v Karviné. Žáci starší 10 let se mohou sami začít pohybovat na jízdních kolech po silnici, proto bylo zapotřebí je řádně seznámit s pravidly silničního provozu.
Se základními pravidly byli žáci seznámeni ve čtyřech vyučovacích hodinách na škole, které se věnovaly dopravním značkám, dopravním situacím, povinné výbavě jízdního kola, první pomoci a souhrnnému testu znalostí. Na dopravním hřišti byli žáci opět proškoleni a seznámeni se základními pravidly, jak se na silnici správně chovat.
Hlavní snahou žáků bylo získat cyklistický průkaz, na základě zvládnutí teoretického testu, který je oficiálně opravňuje se samostatně pohybovat na cyklistickém kole.
Na úplný závěr si žáci na hlavy nasadili přilby, nasedli na kola a vydali se své teoretické poznatky využít v praxi, přímo na dopravním hřišti, které bylo plné dopravních značek, dopravních situací a pravidel silničního provozu.

Navštivte fotogalerii!

Martin Foltýn

4.B na dopravní...
4.B na dopravním hřišti 4.B na dopravním hřišti
4.B na dopravní...
4.B na dopravním hřišti 4.B na dopravním hřišti