Je tady nový školní rok a my máme za sebou první projektové vyučování. Během „super dne“ jsme cestovali do pravěku. Pracovali jsme v "tlupách". Zkoumali jsme pravěké umění, nástroje, zbraně této doby, příbytky pravěkého člověka. Zábavnou formou jsme řešili matematické pyramidy, ve kterých jsme se dozvěděli, kolik vážil a měřil mamut. Vyhledávání v textech slov souznačných, sloves, podstatných jmen nám moc nešlo, ale snažili jsme se. Při plnění úkolů nám pomáhaly nejenom vědomosti z vlastivědy, ale rovněž encyklopedie, knihy o pravěku, mapy, kniha E. Štorcha Lovci mamutů. Nejvíce nás však bavilo vyrábění pravěkých nástrojů, zbraní, sošek, chatrčí. Celý den jsme si užili.

žáci 4. A

Navštivte fotogalerii!

Pravěk ve 4.A
Pravěk ve 4.A Pravěk ve 4.A
Pravěk ve 4.A
Pravěk ve 4.A Pravěk ve 4.A