Již několik let se naši osmáci a deváťáci účastní soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěž proběhla 10.10. 2018.
Žáci řeší 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí.
Letošní nejlepší výsledek našich soutěžících je 68 bodů ze 120. Všem soutěžícím děkujeme.
Na srovnání výsledků v okrese a také v celé ČR si musíme počkat až do začátku listopadu.
Pro představu uvádím náš loňský nejlepší výsledek 69 bodů, což znamenalo, že pouze 10 % všech soutěžících s celé ČR dosáhlo lepšího výsledku než náš nejlepší klokan. Soutěžících bylo loni 39 324 a průměrný bodový zisk byl 43,83 bodů. V okrese Karviná bylo soutěžících 829, zveřejněni byli pouze ti, kteří dosáhli více než 80 bodů, byli celkem 3 (95 b,92 b,86 b).
Jarmila Kučerová

Tady jsou naši nejlepší:

1.

NATÁLIE   ONDRUCHOVÁ

68 b

9. B

2. – 3.

MICHAELA   PACHOTOVÁ

58 b

8. B

2. – 3.

MATYAS   SZAJKÓ

58 b

8. B

4.

JAN   ŠTEFANKOVIČ

56 b

9. B

5.

RADIM   POKUTA

50 b

9. B

6.

JAN   POLÁK

49 b

8. A