Již druhým rokem působí na naší škole v hodinách anglického jazyka lektor pan Midkiff z USA. Výuka probíhá ve třídách druhého stupně každý pátek. V první hodině měli žáci možnost si popovídat o zážitcích z prázdnin a noví žáci se s ním seznámit. Cílem těchto hodin je motivovat žáky k výuce anglického jazyka a procvičovat to, co se naučí v hodinách angličtiny.

L. Tvrdoňová