V netradičním termínu, zato na tradiční místo vyjeli žáci 8. a 9. ročníku na zeměpisnou exkurzi. Naším cílem byly Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích u Hranic a Hranická propast. Počasí nám příliš nepřálo, ale v jeskyni nám to vůbec nevadilo. Zbrašovské jeskyně jsou naše nejteplejší aragonitové jeskyně u nás (teplota 14°C je zde stálá). Tomu odpovídala i výzdoba, kterou většinou netvoří krápníky, ale unikátní keříčky aragonitu utvářené po tisíce let vývěrem teplých kyselek. Zajímavostí je, že se v jeskyni hromadí jedovatý oxid uhličitý a vytváří plynová „jezera“. Je tedy nebezpečný a z toho důvodu z jeskyně odvětrávaný. Pokus se zapáleným kahanem na laně, který byl spuštěn do nejnižší části, toho byl důkazem, když po 2 metrech plamínek zhasnul.
A protože k Hranicím neodmyslitelně patří Hranická propast – nejhlubší zatopená propast světa – nenechali jsme si ujít ani prohlídku této zeměpisné zajímavosti. Nejprve jsme vystoupali upravenou stezkou až k okraji propasti a ti nejodvážnější se prošli i po plošině nad propastí.
Před odjezdem jsme si v lázeňském městečku Teplice u Hranic nakoupili kulaté lázeňské oplatky. Zpáteční cesta autobusem nám rychle utekla, protože jsme si většinu času společně zpívali.

Zdenka Schenková
Ludmila Tvrdoňová
David Badura