Dne 13.11. naši školu navštívily lektorky z programu Recyklohraní, aby žákům 8.třídy představily recyklaci elektrospotřebičů. Program začal teoretickým seznámením s danou problematikou a pokračoval praktickými úkoly. Žáci rozebírali různé elektrospotřebiče, zjišťovali které materiály můžeme opakovaně využít,doplňovali pracovní listy, plnili různé úkoly, shlédli krátká videa k tématu a zkoušeli zapnout kalkulačku pomocí energie získané z brambor elektrolýzou. Dopoledne bylo doplněno také terénním úkolem na rozpoznávání různých druhů plastů.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. I. Břečková