Ve středu 5.12. k nám kromě Mikuláše, andělů a čertů zavítali i příslušníci Městské policie Karviná, tentokrát se setkali se žáky šestých tříd. Povídali si s nimi na téma Kyberšikana. Ve čtvrtek 6.12. je pak vystřídal příslušník Policie České republiky, který přišel předat žákům osmého ročníku informace z oblasti trestní odpovědnosti dětí, mladistvých a dospělých. Kromě příslušníka PČR se u nás ve škole objevili v rámci projektu Hasík i členové Hasičského záchranného sboru, aby jako každý rok žáky druhého a šestého ročníku seznámili s riziky spojenými s požáry, správným chováním v rizikových situacích, s důležitou prací hasičů a ostatních členů integrovaného záchranného systému.
Mgr. Andrea Fránová