Školního kola Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo celkem 20 soutěžících z osmého a devátého ročníku.

8.ročník
1.místo Szajkó Matyas
2.místo Szalbot Vojtěch
3.místo Mrázková Nela

9.ročník
1.místo Hrzálová Tereza
2.místo Ondruchová Natálie
3.místo Pokuta Radim

Do okresního kola postoupily a reprezentovaly naši školu Tereza Hrzálová a Natálie Ondruchová.

Vítězům v jednotlivých ročnících gratulujeme a děvčatům děkujeme za reprezentaci školy v okresním kole.

Za PK ČJ Petra Bartošová