V pátek 5.4. na naší škole již tradičně proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

Soutěže se zúčastnilo celkem 50 žáků pátých až osmých ročníků. Všichni žáci řešili 15 soutěžních úloh pouze s využitím svých schopností, bez použití jakýchkoliv pomůcek.

Úspěšnou řešitelkou školního kola se ve své kategorii stala Kamila Kijonková z 8.A. Gratulujeme jí k postupu do okresního kola, které se bude v květnu konat na naší škole.

Vítězům gratulujeme a všem řešitelům přejeme hodně štěstí a úspěchů v dalším snažení s matematikou.

 

5.ročník

Jméno

Třída

   

7.ročník

Jméno

Třída

 

1.

Bitto Lukáš

5.A

   

1.

Szvitková Alena

7.B

 

2.

Ďubková Barbora

5.B

   

2.-5.

Ambrosová Anežka

7.A

 

3.-4.

Cieslarová Natálie

5.C

   

2.-5.

Halamová Valerie

7.A

 

3.-4.

Graňáková Markéta

5.C

   

2.-5.

Jawieň Michal

7.B

 
         

2.-5.

Vu Thi Huong Eliška

7.A

 

6.ročník

Jméno

Třída

           

1.

Lotterová Tereza

6.A

           

2.

Dvořák Vilém

6.A

   

8.ročník

Jméno

Třída

 

3.-8.

Frojdová Kateřina

6.A

   

1.

Kijonková Kamila

8.A

 

3.-8.

Gonová Veronika

6.B

   

2.-3.

Szajkó Matyas

8.B

 

3.-8.

Homoliková Tereza

6.A

   

2.-3.

Warcholek Tomáš

8.A

 

3.-8.

Koch René

6.A

           

3.-8.

Mrázková Tereza

6.B

           

3.-8.

Šmahaj Marek

6.B

           

Vítězové jednotlivých kategorií:

Zde malá ochutnávka – úlohy z letošního kola pro 7.ročník:

  1. Jaký nejmenší počet mincí můžeme použít na zaplacení částky 38 Kč, aby nám paní prodavačka nemusela nic vracet? (5)
  2. Máme tři velké krychle s délkou hrany 2 dm a 200 malých krychlí s délkou hrany 1 dm. Kolik nejméně malých krychlí musíme přidat ke třem velkým krychlím, abychom vytvořili opět krychli?                                                                               (40)

A ještě jedna pro šesťáky:

V měsíci září tohoto roku budou tři neděle sudé datum (to znamená, že pořadové číslo dne v měsíci bude sudé). Jaký den v týdnu bude 19. září?                                                                                 (středa)

Mgr. Andrea Fránová