Hned v 1.týdnu školního roku měli naši prvňáčci možnost nahlédnout do života lidí, kteří neslyší. Formou her, scének a ukázkou různých kompenzačních pomůcek se děti blíže seznámily s touto problematikou. Do aktivit se rády zapojovaly a naučily se i něco málo znakovat. Tuto besedu nám zajistila maminka jednoho našeho prvňáčka p. Górecká. Moc jí tímto děkuji.

Mgr. Kateřina Bernatíková

Navštivte fotogalerii!

Poznáváme svět ...
Poznáváme svět neslyšících Poznáváme svět neslyšících
Poznáváme svět ...
Poznáváme svět neslyšících Poznáváme svět neslyšících