„ Už jsme doopravdy prvňáčci“.
Ve středu předvedly všechny děti 1.tříd, co se za dva měsíce naučily. Zopakovaly si,jak má vypadat správné vybavení aktovky, trhaly a počítaly ovoce z kouzelného stromu,hledaly písmena
a samozřejmě si také zazpívaly a zatančily. Na závěr byli všichni pasováni panem ředitelem a krky jim zdobily medaile. Na své děti se přišli podívat také rodiče.
Tímto chceme poděkovat všem rodičům, kteří si udělali během dopoledne čas a přišli se na své děti podívat.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. Viera Dobrovolná
Mgr. Kateřina Bernatíková

Pasování prvňáč...
Pasování prvňáčků 2017 Pasování prvňáčků 2017
Pasování prvňáč...
Pasování prvňáčků 2017 Pasování prvňáčků 2017