V letošním roce přípravnou třídu navštívil spolek THeatr ludem a realizoval tu tři dílny v oblasti zdravotní prevence. Dílny byly postaveny na principu terapie loutkou. V rámci tvořivé hry děti vstoupily do příběhu, který spoluprožily s loutkou Panem Barvičkou,a mohly tak ovlivnit průběh hry. Děti se zábavnou formou dozvěděly, které potraviny jsou zdravé a které ne, jak se chovat u lékaře, spolu s Panem Barvičkou si zacvičily, zašly na hory, zalyžovaly, zahrály si na lékaře.
Na začátku každé hry musely probudit a otevřít pevně uzavřenou krabici. S tím jim pomáhali kamarádi Honza a Pavla, kteří dobrodružství s loutkami, s předměty a společné tvoření z různých materiálů pro děti připravili. Děti zažily spoustu legrace, radosti a něco se naučily. Navštivte fotogalerii!

Mgr. Gražyna Porošin

Dílny prevence ...
Dílny prevence v přípravce Dílny prevence v přípravce