Letos se v přípravné třídě sešlo 17 dětí. V nově vybaveném moderním prostředí se všem moc líbí. Během celého dne se tu prolínají aktivity zaměřené na jazykovou výchovu, rozvíjení komunikačních a vyjadřovacích dovedností, slovní zásoby, sluchového a zrakového vnímání, činnosti zaměřené na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, předmatematických představ, prostorové a časové orientace. Důležitou složkou výuky jsou logopedická, grafomotorická a mozková cvičení, rozvoj všeobecného rozhledu, logického uvažování, smyslového vnímání, sociálních dovedností apod. Součástí výuky je rovněž hudební a výtvarná výchova, rozvíjení pohybových schopností. V hodinách využíváme interaktivní tabuli umístěnou v prostorách školy, tělocvičnu nebo školní zahradu.
Rodiče se mohou na své děti přijít podívat každý poslední čtvrtek v měsíci,
1.konzultační hodina – 29.9. v 8:00

Mgr. Gražyna Porošin

Předposlední květnový den jsme se vydali na výlet. Nejprve jsme navštívili ranč v Dolních Domaslavicích, kde jsme si prohlédli koně, občerstvili se a využili místní atrakce. Poté jsme pokračovali do Komorní Lhotky. Zde jsme podnikli kratší túru, zahráli pár her a občerstvili se v restauraci Na Zátiší a opět se vydováděli na atrakcích, kterých není nikdy dost. Následoval návrat domů. Všichni jsme si to moc užili. Navštivte fotogalerii!

Mgr. Gražyna Porošin

Přípravka na vý...
Přípravka na výletě Přípravka na výletě
Přípravka na vý...
Přípravka na výletě Přípravka na výletě

26.11. proběhla 3.prezentační hodina pro rodiče předškoláků. Hodiny probíhají každý poslední čtvrtek v měsíci a rodiče mají možnost shlédnout, jak pracují jejich děti a získat inspiraci, jak pracovat s dětmi doma.

Navštivte fotogalerii!

Mgr. Gražyna Porošin

Přípravka a rod...
Přípravka a rodiče Přípravka a rodiče
Přípravka a rod...
Přípravka a rodiče Přípravka a rodiče