Přeji všem rodičům a přátelům naší školy pěkné ráno,

nový školní rok již běží a já bych vás rád seznámil s drobnými změnami, které nás od jeho počátku provázejí.

Asi jste si všimli, že i venkovní část naší školy mění vzhled. Díky našemu zřizovateli máme za sebou druhou etapu výměny plastových oken a zateplování budovy. Mám pocit, že i naše logo, které je umístěno na fasádě, školu rozzářilo, jistě posoudíte sami;).

V průběhu léta jsme připravili podklady pro terénní úpravy před hlavním vchodem školy, spustili další etapu odvodnění (hydroizolace) naší budovy a ve spolupráci s projekčním týmem města Karviná, v rámci přeshraniční spolupráce s Polskem, byla naše škola zařazena do projektu „Cvičení nezná hranic“, v rámci kterého vzniká na pozemku školy workoutové hřiště, už se těším, až si na něm společně zacvičíme!

Zároveň se mění také interiér naší školy, opět díky pozornosti našeho zřizovatele. Na naší škole je realizována v rámci projektu iROP specializovaná učebna přírodopisu s odborným kabinetem a patřičnými pomůckami. V rámci stejného projektu je řešena bezbariérovost – přístup do naší školy, schodišťová plošina a odpovídající sociální zařízení. Na obrátkách nabírá také realizace projektu ITI, v rámci kterého by měla být naše škola i její odloučená pracoviště „moderně“ zasíťována.

Na našich mateřských školách jsme realizovali revitalizaci pískovišť (MŠ Nedbalova), zmodernizovali jsme vzduchotechniku v kuchyni MŠ Dvořákova a pokračujeme rovnoměrně v obnově interiérů (vstupy, šatny, třídy, koberce).

Věříme, že vidíte i tyto zásadní změny, kterými se snažíme zpříjemnit vám a vašim (našim) dětem prostředí, do kterého každodenně vstupují.

Jsme rádi, že vás máme a těšíme se na spolupráci a případné náměty pro vylepšení podmínek vedoucích ke vzdělávání vašich dětí, žáků.

Pro lepší naši dostupnost a komunikaci mezi námi, jsme od tohoto týdne zřídili konzultační hodiny pedagogů, viz. další článek.

 

Za všechny zaměstnance školy vás zdraví ředitel školy, Mgr. Zdeněk Jelínek.

Vážení, drazí, naši milí;)!!

Tento „školní“ půlrok byl pro změnu strašně hektický…Ani nevím, jestli to ještě může být jiné.

Doba je uspěchaná, povinností a nejen pracovních přibývá a proto jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis. Je určen rodičům našich žáků a některým učitelům, kteří ve svém osobním volnu najdou ještě energii na to, aby podpořili činnost naší školy.

Potkávají se na schůzkách, diskutují, organizují, shánějí sponzory, půjčují svá zařízení, děti, někdy i své drahé polovičky ;) ve prospěch aktivit, jež mají umožnit realizaci činností, na které by naše škola určitě nenašla finance.

Jmenovat vše, co bylo naším SRPŠ podpořeno nebudu, abych Vás nenudil – mimo jiné si určitě na webových stránkách naší školy můžete vše dopodrobna nastudovat;).

Chtěl jsem být osobní, ale již účinné GDPR mi v tom brání…:-(, tak to zkusím takto:

„Jirko,Barčo, Andreo, Radane, Adame, Kateřino, Kamilo, Veroniko, Pavlíno, Moniko, Romano, Lenko, Petře, Mariane“ a určitě mnozí další…;).

Jste pokladem naší školy a já Vám všem děkuji za Váš čas, energii, nápady a hlavně za tu radost a prožitky, které našim žákům umožňujete zažít!

Děkuji za nádherný společenský ples! Děkuji za překrásné Radovánky a přeji Vám všem pohodovou dovolenou a slunečné léto;), Zdeněk Jelínek.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace vyhlašuje na 7. května 2018 v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Volný den pro žáky.
Zdůvodnění:
Ve zmiňovaném termínu bude na škole probíhat oprava podhledu vstupu do hlavní budovy. Z bezpečnostních důvodů vyhlašuji na tento den ředitelské volno.
Provoz družiny bude zachován v případě, že zájem ze strany zákonných zástupců bude vyšší než 10 dětí. Monitoring zájmu bude probíhat prostřednictvím zpětných lístečků od 25. do 27.4.2018.
V pondělí 30.4.2018 bude na webových a facebookových stránkách zveřejněno, jestli dojde k přerušení provozu družiny nebo ne.

 Mgr. Zdeněk Jelínek

Naši žáci byli opět v televizi a určitě nám neudělali ostudu.
Rád bych jim touto cestou poděkoval, vše si s jednotlivými účastníky "vyřídím" osobně, takže pro tuto chvíli snad jen citace jedno mailu, který mi udělal radost!

Mgr. Zdeněk Jelínek

"Vážený pane řediteli, děkujeme Vám, že jste podpořil účast Vašich studentů na natáčení pořadu U6-úžasný svět vědy dne 6.11.2017 v Ostravě. Vaši studenti byli úžasní a bylo radostí s nimi a panem Sikorou spolupracovat.
Ještě jednou děkujeme a srdečně,

Zuzana Žurková
Asistent produkce
Česká televize".

 

Není nic skvělejšího,než možnost mít kolem sebe partu lidí,kteří jsou ochotni věnovat svůj drahocenný čas a energii ve prospěch dětí naší školy!!

Děkuji za všechny naše žáky všem rodičům,učitelům i dětem,kteří dnes pomohli vylepšit vzhled naší školy natřením plotu a úpravou ohniště.

Moc si toho vážím a jsem Vám vděčný nejen za odvedenou práci,ale i za příjemně strávené odpoledne;)!

Zdeněk Jelínek

Přeji pěkné odpoledne všem;)
Pevně doufám, že si užíváte prázdnin, ale také doufám, že jste stále netrpěliví a sledujete naše stránky.
Rádi bychom toho využili a dali všem, kterým záleží na naší škole prostor, ke čtení a případnému sdílení nového příspěvku...
Svým zapojením můžete výrazně ovlivnit činnost jednoho z našich odloučených pracovišť;).
Předem za Váš zájem děkujeme!!!
Mgr. Zdeněk Jelínek

Přeji pěkné odpoledne, rád bych poděkoval všem, kteří se rozhodli zúčastnit akce "Tančíme s Cihelní", která se koná 20.1.2017 o 19. hodin!!!;)
Možná si neuvědomujete, jak je pro činnost naší školy a realizaci některých aktivit vašich dětí vaše přítomnost důležitá!!!
Moc všem, kteří se rozhodli věnovat svůj čas a část svých financí, děkujeme!!
Velice si vaši přízně vážíme a slibujeme, že jste tímto příspěvkem dali obrazně radost a úsměv "našim, vašim " dětem;).
Vždyť i díky těmto penězům můžeme jet s dětmi na ozdravné pobyty, sportovní kurzy, účastnit se specializovaných exkurzí nebo soutěžit ve sportovních, jazykových nebo jiných znalostech a dovednostech!!!;)
Pokud byste měli ve svém okolí ještě někoho, komu záleží na osudu a fungování naší školy, můžete mu sdělit, že na sekretariátě školy zůstalo ještě několik vstupenek...
Ještě jednou děkuji, tentokrát třeba za sdílení a předání informace a přeji nádherný zbytek dne!

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy