Už pár dní uteklo od krásné kulturní akce "Tančíme s Cihelní" a já se konečně dostávám k tomu nejdůležitějšímu!

Rád bych poděkoval našemu organizačnímu týmu, který je tvořen z řad rodičů i pedagogického sboru!
Akce byla opravdu luxusní a vámi vynaložená energie přinesla radost, relax a pohodu pro mnohé z účastníků našeho reprezentačního plesu.
Jste parta báječných lidí, kteří škole dávají víc než hmotné statky - jste naší duší a významným pomocníkem při realizaci nadstandardních činností, ke kterým bychom se běžnými postupy nedostali.
Jsme rádi, že vás máme a ještě jednou moc děkujeme!

2. poděkování sponzorům

Reprezentační ples školy byl povedený nejen díky kvalitní organizaci a pěknému kulturnímu programu, ale také díky hodnotným cenám v tombole!
Na tomto místě tedy ještě jednou zmiňujeme jména našich partnerů, kteří jsou naší oporou při pořádání podobných akcí.
Velice si vaší přízně považujeme a děkujeme za naše děti, zaměstnance i přátele naší školy!

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Vážení, drazí, naši milí;)!!

Tento „školní“ půlrok byl pro změnu strašně hektický…Ani nevím, jestli to ještě může být jiné.

Doba je uspěchaná, povinností a nejen pracovních přibývá a proto jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis. Je určen rodičům našich žáků a některým učitelům, kteří ve svém osobním volnu najdou ještě energii na to, aby podpořili činnost naší školy.

Potkávají se na schůzkách, diskutují, organizují, shánějí sponzory, půjčují svá zařízení, děti, někdy i své drahé polovičky ;) ve prospěch aktivit, jež mají umožnit realizaci činností, na které by naše škola určitě nenašla finance.

Jmenovat vše, co bylo naším SRPŠ podpořeno nebudu, abych Vás nenudil – mimo jiné si určitě na webových stránkách naší školy můžete vše dopodrobna nastudovat;).

Chtěl jsem být osobní, ale již účinné GDPR mi v tom brání…:-(, tak to zkusím takto:

„Jirko,Barčo, Andreo, Radane, Adame, Kateřino, Kamilo, Veroniko, Pavlíno, Moniko, Romano, Lenko, Petře, Mariane“ a určitě mnozí další…;).

Jste pokladem naší školy a já Vám všem děkuji za Váš čas, energii, nápady a hlavně za tu radost a prožitky, které našim žákům umožňujete zažít!

Děkuji za nádherný společenský ples! Děkuji za překrásné Radovánky a přeji Vám všem pohodovou dovolenou a slunečné léto;), Zdeněk Jelínek.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace vyhlašuje na 7. května 2018 v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Volný den pro žáky.
Zdůvodnění:
Ve zmiňovaném termínu bude na škole probíhat oprava podhledu vstupu do hlavní budovy. Z bezpečnostních důvodů vyhlašuji na tento den ředitelské volno.
Provoz družiny bude zachován v případě, že zájem ze strany zákonných zástupců bude vyšší než 10 dětí. Monitoring zájmu bude probíhat prostřednictvím zpětných lístečků od 25. do 27.4.2018.
V pondělí 30.4.2018 bude na webových a facebookových stránkách zveřejněno, jestli dojde k přerušení provozu družiny nebo ne.

 Mgr. Zdeněk Jelínek

Naši žáci byli opět v televizi a určitě nám neudělali ostudu.
Rád bych jim touto cestou poděkoval, vše si s jednotlivými účastníky "vyřídím" osobně, takže pro tuto chvíli snad jen citace jedno mailu, který mi udělal radost!

Mgr. Zdeněk Jelínek

"Vážený pane řediteli, děkujeme Vám, že jste podpořil účast Vašich studentů na natáčení pořadu U6-úžasný svět vědy dne 6.11.2017 v Ostravě. Vaši studenti byli úžasní a bylo radostí s nimi a panem Sikorou spolupracovat.
Ještě jednou děkujeme a srdečně,

Zuzana Žurková
Asistent produkce
Česká televize".

 

Není nic skvělejšího,než možnost mít kolem sebe partu lidí,kteří jsou ochotni věnovat svůj drahocenný čas a energii ve prospěch dětí naší školy!!

Děkuji za všechny naše žáky všem rodičům,učitelům i dětem,kteří dnes pomohli vylepšit vzhled naší školy natřením plotu a úpravou ohniště.

Moc si toho vážím a jsem Vám vděčný nejen za odvedenou práci,ale i za příjemně strávené odpoledne;)!

Zdeněk Jelínek

Přeji pěkné odpoledne všem;)
Pevně doufám, že si užíváte prázdnin, ale také doufám, že jste stále netrpěliví a sledujete naše stránky.
Rádi bychom toho využili a dali všem, kterým záleží na naší škole prostor, ke čtení a případnému sdílení nového příspěvku...
Svým zapojením můžete výrazně ovlivnit činnost jednoho z našich odloučených pracovišť;).
Předem za Váš zájem děkujeme!!!
Mgr. Zdeněk Jelínek