Vážení rodiče, na základě vývoje situace a zásadních prohlášení zástupců naší vlády a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy oznamujeme, že konání všech škol v přírodě, které byly naplánovány na měsíc duben a květen s politováním a k přihlédnutím na stávající situaci rušíme.

Vzhledem k tomu, že byly již zaplacené zálohy na účet školy, stanovuji tento postup pro jejich navrácení, prosím tímto o jeho dodržení...nemáme nyní možnost vše řešit osobně a pro ekonomický odbor a dokládání jednotlivých kroků v účetnictví je to moc důležité.

1. Napište prosím žádost o vrácení přeplatku za ŠVP, která má být zaslána na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

2. vzor žádosti bude uveden na obrázku - důležitý je také podpis zákonného zástupce, tedy žádost vytiskněte, vyplňte, podepište a naskenujte nebo vyfoťte mobilem a vše zašlete na zmiňovaný e-mail,

3. v případě nejasností nebo problémů, pište do komentářů tohoto příspěvku na uvedený e-mail nebo volejte na telefonní číslo: 558 271 931 - p. Ing. Iveta Michalcová, ekonom školy.

Přeji pěkný víkend ve zdraví a sluníčku;), Zdeněk Jelínek.

Vážení rodiče, milí žáci,
máme prvních pár dnů za sebou, je to náročné, řekl bych hektické, ale společnými silami to zvládáme a musím říct, že velmi dobře. Děkuji vám spolupráci a navázání komunikace. Děkuji učitelům za snahu se co nejrychleji adaptovat (nejen za podklady k výuce na dálku, ale především za hledání optimálních cest k zajištění vzdělávání vašich, „našich“😉, dětí).
Vše se mění, vyvíjí, a my na základě vámi poskytované zpětné vazby, na základě sledování různých zdrojů týkajících se vzdělávání a v souladu s projevem ministra školství Ing. Roberta Plagy, PhD., provedeme od začátku příštího týdne několik drobných změn.
TYTO ZMĚNY BUDOU PLATNÉ OD PONDĚLÍ 30.3.2020
Námi nastavené komunikační prostředí EduPage zůstává základní platformou pro předávání informací.
Pro jednotlivé ročníky jsme vytvořili „provizorní nové rozvrhy“, kterými sledujeme především potřebu zajištění návaznosti profilových předmětů (matematiky a českého jazyka). Informace z ostatních předmětů budou předávány v menším rozsahu. Snažíme se tak efektivně dávkovat učivo, aby děti nebyly přehlceny a nedocházelo k jejich demotivování.
Stále s dětmi na 1. stupni budeme komunikovat přes týdenní plány na webu školy (požadavky, podklady pro samostatnou práci budou nadále vkládány). Na druhém stupni využijeme zmiňovanou EduPage a doporučil bych Google aplikaci “Učebna“.
Učitelé budou postupně zadávat učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat.
Pokud bude třeba zaslat vypracovaný úkol zpět vyučujícímu, použijte scanování nebo hotový úkol jednoduše „vyfotíte“ mobilem a soubor (fotku či pdf.) pošlete e-mailem vyučujícímu.

Pro všechny žáky a učitele platí následující:
Všichni vyučující budou každý pracovní den od 9.00 do 11.00 on – line, aby mohli odpovídat na případné dotazy žáků, nebo je se žáky konzultovat (e-mail, videohovor, telefon). Počítáme tedy s tím, že každý pracovní den budou žáci na svých úkolech pracovat.
Škola je otevřená denně od 8.30 do 11.30. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači (ti, kteří s námi doposud nekomunikovali e-mailem nebo prostřednictvím EduPage), budou po předchozí domluvě s vyučujícím, v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30, připraveny na sekretariátu školy vytištěné materiály pro práci doma. Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech bude pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případu s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).

Jak se dostat na EduPage stránky školy. www.cihelni.edupage.org
1. Zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. požadavek ve tvaru: příjmení a jméno zákonného zástupce, příjmení a jméno žáka.
2. Přístup zákonným zástupcům vygeneruje a zašle na uvedenou adresu systém EduPage.
3. Přístup žákům může zaslat správce systému na uvedenou emailovou adresu.

Jak na přihlášení žáků 2. stupně?
Po žácích 2. stupně potřebujeme, aby se na svých mobilních zařízeních či PC přihlásili do školního e-mailu.
U žáků, kteří se nepřihlásili nebo nebyli na svém účtu aktivní, jsme kontaktovali zákonné zástupce a upozornili je na možnost výuky na dálku.
V případě nejasností neváhejte ve všední dny v čase od 9:00 do 11:00 kontaktovat své třídní učitele.
Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení, pracovat v cloudovém prostředí… A mohou především konečně smysluplně využít své mobilní přístroje. Mobilní operátoři nyní nabízejí u většiny klientů do konce dubna neomezené množství dat, je třeba pouze tuto službu aktivovat (není tedy třeba pro plnění většiny úkolů počítač s přístupem na internet).
Předem děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

 

Vážení rodiče, milí žáci,
nečekaně a razantně se nám změnily podmínky výuky. Zkusme v této neobvyklé situaci získat co nejvíce.
Maximálně využijeme možnosti moderních technologií, nejen EduPage, která zůstává základní platformou pro předávání informací.
S dětmi na 1. stupni budeme komunikovat přes týdenní plány na webu školy (požadavky, podklady pro samostatnou práci tam budou stále vkládány). Na druhém stupni využijeme zmiňovanou EduPage a doporučil bych Google aplikaci “Učebna“.
Učitelé budou postupně zadávat učivo, které žáci zvládnou sami doma a po návratu do školy na něj budeme moci společně navázat.
Pokud bude třeba zaslat vypracovaný úkol zpět vyučujícímu vyučujícímu, použijte scanování nebo hotový úkol jednoduše „vyfotíte“ mobilem a soubor (fotku či pdf.) pošlete e-mailem vyučujícímu.
Pro všechny žáky a učitele platí následující:
Všichni vyučující budou každý pracovní den od 9.00 do 11.00 on – line, aby mohli odpovídat na případné dotazy žáků, nebo je se žáky konzultovat. Počítáme tedy s tím, že každý pracovní den budou žáci na svých úkolech pracovat.
Škola je otevřená denně od 8.30 do 11.30. Pro ty, kteří nemají možnost pracovat na počítači, budou po předchozí domluvě s vyučujícím v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11.30, připraveny na sekretariátě školy vytištěné materiály pro práci doma. Omlouváme se, ale vzhledem ke vzniklé situaci, respektujte opatření, že jen ve výjimečných případech bude pozváni dovnitř školy (samozřejmě se zakrytím úst a nosu), ve většině případu s Vámi budeme komunikovat před dveřmi nebo mezi dveřmi).
Jak se dostat na EduPage stránky školy. www.cihelni.edupage.org
1. Zaslat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. požadavek ve tvaru: příjmení a jméno zákonného zástupce, příjmení a jméno žáka.
2. Přístup zákonným zástupcům vygeneruje a zašle na uvedenou adresu systém EduPage.
3. Přístup žákům může zaslat správce systému na uvedenou emailovou adresu.
Jak na přihlášení žáků 2. stupně?
Po žácích 2. stupně potřebujeme, aby se na svých mobilních zařízeních či PC přihlásili do školního mailu a nainstalovali si následující aplikace:
U žáků, kteří se nepřihlásí či nebudou na svém účtu aktivní, budeme kontaktovat zákonné zástupce a zjišťovat, co dětem v práci brání.
V případě nejasností neváhejte ve všední dny v čase od 9:00 do 11:00 kontaktovat své třídní učitele.
Během této mimořádné situace se mohou žáci naučit plánovat si práci, nést za svou práci odpovědnost, plnit zadané úkoly, hledat vlastní způsoby řešení, pracovat v cloudovém prostředí… Všechno jsou to smysluplné dovednosti uplatnitelné v běžném životě.
Předem děkujeme za spolupráci a podporu při samostudiu žáků.

 

Už pár dní uteklo od krásné kulturní akce "Tančíme s Cihelní" a já se konečně dostávám k tomu nejdůležitějšímu!

Rád bych poděkoval našemu organizačnímu týmu, který je tvořen z řad rodičů i pedagogického sboru!
Akce byla opravdu luxusní a vámi vynaložená energie přinesla radost, relax a pohodu pro mnohé z účastníků našeho reprezentačního plesu.
Jste parta báječných lidí, kteří škole dávají víc než hmotné statky - jste naší duší a významným pomocníkem při realizaci nadstandardních činností, ke kterým bychom se běžnými postupy nedostali.
Jsme rádi, že vás máme a ještě jednou moc děkujeme!

2. poděkování sponzorům

Reprezentační ples školy byl povedený nejen díky kvalitní organizaci a pěknému kulturnímu programu, ale také díky hodnotným cenám v tombole!
Na tomto místě tedy ještě jednou zmiňujeme jména našich partnerů, kteří jsou naší oporou při pořádání podobných akcí.
Velice si vaší přízně považujeme a děkujeme za naše děti, zaměstnance i přátele naší školy!

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Vážení, drazí, naši milí;)!!

Tento „školní“ půlrok byl pro změnu strašně hektický…Ani nevím, jestli to ještě může být jiné.

Doba je uspěchaná, povinností a nejen pracovních přibývá a proto jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis. Je určen rodičům našich žáků a některým učitelům, kteří ve svém osobním volnu najdou ještě energii na to, aby podpořili činnost naší školy.

Potkávají se na schůzkách, diskutují, organizují, shánějí sponzory, půjčují svá zařízení, děti, někdy i své drahé polovičky ;) ve prospěch aktivit, jež mají umožnit realizaci činností, na které by naše škola určitě nenašla finance.

Jmenovat vše, co bylo naším SRPŠ podpořeno nebudu, abych Vás nenudil – mimo jiné si určitě na webových stránkách naší školy můžete vše dopodrobna nastudovat;).

Chtěl jsem být osobní, ale již účinné GDPR mi v tom brání…:-(, tak to zkusím takto:

„Jirko,Barčo, Andreo, Radane, Adame, Kateřino, Kamilo, Veroniko, Pavlíno, Moniko, Romano, Lenko, Petře, Mariane“ a určitě mnozí další…;).

Jste pokladem naší školy a já Vám všem děkuji za Váš čas, energii, nápady a hlavně za tu radost a prožitky, které našim žákům umožňujete zažít!

Děkuji za nádherný společenský ples! Děkuji za překrásné Radovánky a přeji Vám všem pohodovou dovolenou a slunečné léto;), Zdeněk Jelínek.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace vyhlašuje na 7. května 2018 v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

Volný den pro žáky.
Zdůvodnění:
Ve zmiňovaném termínu bude na škole probíhat oprava podhledu vstupu do hlavní budovy. Z bezpečnostních důvodů vyhlašuji na tento den ředitelské volno.
Provoz družiny bude zachován v případě, že zájem ze strany zákonných zástupců bude vyšší než 10 dětí. Monitoring zájmu bude probíhat prostřednictvím zpětných lístečků od 25. do 27.4.2018.
V pondělí 30.4.2018 bude na webových a facebookových stránkách zveřejněno, jestli dojde k přerušení provozu družiny nebo ne.

 Mgr. Zdeněk Jelínek