Oznámení o vyhlášení volných dnů
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace vyhlašuje na 3. a 4. ledna 2019 v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Volné dny pro žáky.

Zdůvodnění:

Ve zmiňovaném termínu bude na škole probíhat rekonstrukce učebny hudební výchovy a oprava osvětlení školní tělocvičny. Z technických, provozních a bezpečnostních důvodů vyhlašuji na tyto dny ředitelské volno.

Provoz družiny bude zachován v případě, že zájem ze strany zákonných zástupců bude vyšší než 10 dětí. Monitoring zájmu bude probíhat prostřednictvím zpětných lístečků od 19. do 20.12. 2018.

V pátek 21.12. 2018 bude na webových a facebookových stránkách zveřejněno, jestli dojde k přerušení provozu družiny nebo ne.

V Karviné dne: 18.12. 2018

S přáním pěkného dne Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel ZŠ a MŠ Cihelní, Karviná, příspěvkové organizace