Ředitel Základní školy Karviná – Nové Město Cihelní 1666 vyhlašuje na 18. listopadu 2016 v souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
Volný den pro žáky
Zdůvodnění:
Ve zmiňovaném termínu budou na škole probíhat opravy interiérů tříd a bude zde zvýšený hluk a pohyb cizích osob. Z technických, provozních a bezpečnostních důvodů vyhlašuji na tento den ředitelské volno.

Mgr. Zdeněk Jelínek