Vážení rodiče,
věříme, že jste si vědomi toho, že Vás ve škole vždy rádi přivítáme a jsme připraveni být nápomocni při řešení všech problémů, které se týkají Vašich dětí. Věříme také, že chcete školu, která se snaží zajistit optimální podmínky pro vzdělávání a výchovu Vašich dětí, ale i školu, která se snaží o to, aby se žáci cítili bezpečně, a Vy jste se mohli v bezstarostně a v poklidu věnovat své práci a povinnostem. Předpokládáme tedy, že nám svým přístupem a pochopením usnadníte zavedení nové směrnice ředitele školy, která se týká vstupu a pohybu cizích osob v areálu Základní školy Karviná – Nové Město Cihelní 1666 a již nyní Vám děkujeme za její dodržování a respektování pokynů zaměstnanců školy, kteří jsou její realizací pověřeni.
Ředitel školy vydává směrnici O vstupu a pohybu cizích osob v areálu školy, která vstupuje v platnost 13. 11. 2013 a má toto znění:
1. Žáci všech tříd, včetně Přípravné třídy, budou vpouštěni do školy samostatně. Rodičům není povolen vstup do budovy, včetně prostor šaten – ani před, ani po vyučování.
2. Pokud chcete školu navštívit během výuky (např. náhlý rodinný problém), ohlaste se laskavě na sekretariátu školy a vyčkejte na přestávku ve vestibulu (není povoleno samovolně vstupovat mimo vestibul a už vůbec ne do vlastní výuky)! Paní sekretářka nebo pan školník Vás za dotyčným pedagogem doprovodí a po jednání budete odvedeni zpět.
3. Při domluvené konzultaci si Vás učitel vyzvedne sám přímo u vchodu a opět Vás po jednání doprovodí zpět.

V Karviné dne 12. 11. 2013                       Mgr. Zdeněk Jelínek