Poslední předvánoční den se nesl v duchu vůně cukroví a sváteční nálady ve třídách a tuto atmosféru v 6.A ještě doplnila příjemná chvilka spojená s vyhodnocením soutěže tříd. Téma, které bylo vyhlášeno na začátku 1.pololetí, znělo: vymyslet maskota své třídy a výtvarně ho zpracovat. Jednoznačně zvítězila třída 6.A za velmi nápaditý výrobek, na kterém se podíleli všichni jako dobrá a kreativní parta a byli oceněni pěknou odměnou. Maskota si můžete prohlédnout na fotografiích nebo přímo v učebně 6.A. Věřím, že do dalších soutěží se tato šikovná třída opět zapojí a že ani ostatní nezůstanou pozadu:).
Iva Mrózková

Parlament začal úspěšně fungovat, pro letošní školní rok chystáme nějaké změny, budeme vás o nich informovat průběžně.
Prioritou i nadále zůstává řešení problémů spojených se školním životem, vždy informujte své parlamenťáky, aby mohli předkládat podněty k projednání.
Nově budeme chystat soutěžní úkoly pro celé třídy, bude vždy vyhlášen jeden měsíční úkol a záleží na každé třídě, jak se s ním vypořádá a jestli se do soutěže zapojí. Pro začátek jsme zvolili úkol literární – zní takto: SLOŽIT CO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ BÁSEŇ O NAŠÍ ŠKOLE.:-))) Básnické pokusy a výtvory odevzdávejte svým parlamenťákům, předpokládám, že už vás ve třídách informovali.
Nově budeme také pořádat také soutěžní odpoledne pro jednotlivce, vždy bude určeno, kolik zástupců z každé třídy se může zúčastnit a vždy bude naznačeno, o jakou soutěž se bude jednat, ale skutečně pouze naznačeno a někdy zadání nebudou znát ani členové parlamentu, aby se nikdo nemohl připravovat neférovým způsobem.
Na odpolední aktivity bude nutný souhlas rodičů, pokud se přihlásíte, je třeba mít vše doma schváleno a potvrzeno – lístky s údaji pro rodiče vám budou zajišťovat členové parlamentu po dohodě se mnou.
Takže shrnutí:
Parlament nám funguje, život ve škole sleduje……(že bych se přihlásila do první soutěže? :) To byl vtip, básnická soutěž je pro žáky:)
Nezapomeňte sledovat nástěnku na 2.patře, vždy tam budou všechny potřebné informace. Případně se vyptávejte svých parlamenťáků.
Pěkný konec září přeje Mgr. Iva Mrózková

Zdravím všechny žáky jménem žákovského parlamentu!
Letos bude parlament opět fungovat, zatím proběhlo úvodní předání informací, navštívila jsem všechny třídy II. stupně, přivítala je v novém školním roce a upozornila, že parlament začne pracovat co nejdříve. Zatím dostaly všechny třídy jediný úkol – vybrat si dva nejvhodnější zástupce, kteří je budou v parlamentu zastupovat.
Všechny třídy se předběžně vyjádřily kladně k mé otázce, zda budou chtít být i letos v parlamentu zastoupeny – to mě samozřejmě těší. A velmi aktivně se zapojili noví členové II.stupně – letošní šesťáci, kteří slyšeli všechny informace poprvé a jistě budou platnými členy.
Doufám, že volby zástupců proběhnou v každé třídě bez problémů, abychom mohli začít pracovat. Nezapomeňte – školní parlament je tu pro vás, záleží nám na tom, aby se žákům na naší škole žilo a pracovalo co nejlépe, a pokud můžeme něco změnit k lepšímu, rádi se o to pokusíme.
Úspěšný školní rok všem přeje za žákovský parlament Mgr. Iva Mrózková

Školní parlament se scházel pravidelně i v tomto školním roce, navázali jsme komunikaci také prostřednictvím mailové korespondence. Žáci tedy měli dostatek příležitostí vyjadřovat se k dění na naší škole. Letos to však vypadá, jako by žáci na naší škole byli se vším absolutně spokojeni, nikdo neměl žádný problém, žádnou připomínku k tomu, jak by se co dalo zařídit lépe nebo jinak. Řešily se opravdu jen drobnosti.
Proto sbíráme podklady na příští rok, zjišťujeme a žádáme o jakousi zpětnou vazbu. Některé třídy se už vyjádřily, ostatní budou mít možnost opět na začátku příštího školního roku. V září navštívím všechny třídy II. stupně, vysvětlím smysl a princip fungování školního parlamentu a každá třída si vybere dva zástupce, kteří budou mít chuť zapojit se do dění na škole aktivněji než ostatní.
Co obnáší být členem školního parlamentu – je to jednoduché: měl by to být člověk, který se zajímá o to, co se kolem něj děje a má chuť toto dění aktivně spoluvytvářet. To znamená, že zjišťuje a pomáhá řešit věci, které by mohly být jinak – jen se o nich musí vědět. Také by to měl být člověk, který má u ostatních přirozený respekt, aby spolužákům dokázal předat informace nebo naopak od nich získat podněty pro jednání na zasedání parlamentu. Schůzky bývají většinou jednou měsíčně, jsou pracovní a věcné.
Těším se na zahájení činnosti školního parlamentu v novém školním roce, současným členům děkuji za spolupráci v tom letošním a všem přeji krásné prázdniny.
Iva Mrózková

Proběhla hned na začátku školního roku – 6.září. Sešli se všichni, působili odpočatě, usmívali se……ono to přejde…..:):):)

Přivítali jsme mezi sebou nové členy – žáky 6. ročníku, věříme, že se zapojí do práce a budou aktivními členy.

Hlavním bodem programu bylo domluvení pravidel a způsobu komunikace ŠP, zkrátka jak bude parlament letos fungovat.

Objevily se už první připomínky a náměty:

  1. Zvonění – stále platí, že pokud někdo chce oživit hudební nabídku, stačí napsat na lístek jméno interpreta a název skladby a odevzdat Anetce Mikušťákové do 7.B
  2. Šatny – v jaké fázi se nachází projekt na rekonstrukci šaten – zjistí přímo u pana ředitele deváťačky Natka a Rozka
  3. Drobná připomínka k WC – projednám s panem školníkem osobně (Iva Mrózková jméno mé:))

Pořádající třídou dalšího zasedání je 8.A – děkuji za iniciativu Báře a Lucce  a těším se:))

Na nástěnce školního parlamentu ve 2.patře i zde na webových stránkách si můžete zjistit, kdo bude letos pracovat ve školním parlamentu – dostala jsem souhlas se zveřejněním jejich jmenJ

Jakékoli podněty, připomínky a nápady směřujte zejména k parlamenťákům své třídy:))

I.M.

6.A   René Šamaj, Eliška Vu Thi Huong
6.B   Pavel Černý, Klára Kupczaková
7.A   Kamila Kijonková, Martin Grzybek
7.B   Aneta Mikušťáková, Adéla Bernatíková
8.A   Bára Koláčková, Lucie Uličná
8.B   Barbora Ježová, Eliška Mazurová
9.A   Natalia Owczarzy, Rozálie Toráčová
9.B   Eliška Hubáčková, Jiří Kempný

Vedení ŠP Mgr.Iva Mrózková