Na prvním zasedání v září jsme provedli registraci členů, navázali elektronické kontakty a připomněli principy a pravidla fungování parlamentu. Ještě potřebuji kontakty na členy parlamentu těchto tříd: 6.A, 7.B a 9.B – přijďte za mnou.
Letos mám velkou radost z toho, že budeme mít dvě žákyně v mládežnické radě Karviná- Sabka a Barča z 9. A už se zúčastnily jednání rady na Magistrátu města Karviná a na dalším zasedání parlamentu nás budou informovat o tom, jak vše probíhalo. Oběma děvčatům ještě jednou děkuji za jejich iniciativu a přeji jim do budoucna hodně elánu do další práce:):).
Se všemi členy parlamentu se sejdeme na jednání koncem října, přesné datum bude ještě upřesněno a informace dostanete v elektronické podobě.
Do té doby sbírejte podněty, náměty, případně stížnosti nebo nápady na změny a vylepšení života na naší škole – od toho přece parlament je, aby pomáhal žákům přinášet do života školy změny k lepšímu.
Přeji všem pěkné babí léto:)!
Iva Mrózková

Školní parlament se scházel pravidelně i v tomto školním roce, navázali jsme komunikaci také prostřednictvím mailové korespondence. Žáci tedy měli dostatek příležitostí vyjadřovat se k dění na naší škole. Letos to však vypadá, jako by žáci na naší škole byli se vším absolutně spokojeni, nikdo neměl žádný problém, žádnou připomínku k tomu, jak by se co dalo zařídit lépe nebo jinak. Řešily se opravdu jen drobnosti.
Proto sbíráme podklady na příští rok, zjišťujeme a žádáme o jakousi zpětnou vazbu. Některé třídy se už vyjádřily, ostatní budou mít možnost opět na začátku příštího školního roku. V září navštívím všechny třídy II. stupně, vysvětlím smysl a princip fungování školního parlamentu a každá třída si vybere dva zástupce, kteří budou mít chuť zapojit se do dění na škole aktivněji než ostatní.
Co obnáší být členem školního parlamentu – je to jednoduché: měl by to být člověk, který se zajímá o to, co se kolem něj děje a má chuť toto dění aktivně spoluvytvářet. To znamená, že zjišťuje a pomáhá řešit věci, které by mohly být jinak – jen se o nich musí vědět. Také by to měl být člověk, který má u ostatních přirozený respekt, aby spolužákům dokázal předat informace nebo naopak od nich získat podněty pro jednání na zasedání parlamentu. Schůzky bývají většinou jednou měsíčně, jsou pracovní a věcné.
Těším se na zahájení činnosti školního parlamentu v novém školním roce, současným členům děkuji za spolupráci v tom letošním a všem přeji krásné prázdniny.
Iva Mrózková

Proběhla hned na začátku školního roku – 6.září. Sešli se všichni, působili odpočatě, usmívali se……ono to přejde…..:):):)

Přivítali jsme mezi sebou nové členy – žáky 6. ročníku, věříme, že se zapojí do práce a budou aktivními členy.

Hlavním bodem programu bylo domluvení pravidel a způsobu komunikace ŠP, zkrátka jak bude parlament letos fungovat.

Objevily se už první připomínky a náměty:

  1. Zvonění – stále platí, že pokud někdo chce oživit hudební nabídku, stačí napsat na lístek jméno interpreta a název skladby a odevzdat Anetce Mikušťákové do 7.B
  2. Šatny – v jaké fázi se nachází projekt na rekonstrukci šaten – zjistí přímo u pana ředitele deváťačky Natka a Rozka
  3. Drobná připomínka k WC – projednám s panem školníkem osobně (Iva Mrózková jméno mé:))

Pořádající třídou dalšího zasedání je 8.A – děkuji za iniciativu Báře a Lucce  a těším se:))

Na nástěnce školního parlamentu ve 2.patře i zde na webových stránkách si můžete zjistit, kdo bude letos pracovat ve školním parlamentu – dostala jsem souhlas se zveřejněním jejich jmenJ

Jakékoli podněty, připomínky a nápady směřujte zejména k parlamenťákům své třídy:))

I.M.

6.A   René Šamaj, Eliška Vu Thi Huong
6.B   Pavel Černý, Klára Kupczaková
7.A   Kamila Kijonková, Martin Grzybek
7.B   Aneta Mikušťáková, Adéla Bernatíková
8.A   Bára Koláčková, Lucie Uličná
8.B   Barbora Ježová, Eliška Mazurová
9.A   Natalia Owczarzy, Rozálie Toráčová
9.B   Eliška Hubáčková, Jiří Kempný

Vedení ŠP Mgr.Iva Mrózková

Určitě jste zaregistrovali nové melodie zvonění - děkujeme panu školníkovi za bleskovou reakci na připomínku školního parlamentu.
Pokud máte chuť ovlivnit konkrétním způsobem dění ve škole a máte dobré tipy na další hudební nabídku - napište na lístek jméno interpreta a název skladby a předejte lístek svým "parlamenťákům" , kteří ho doručí mně. Takto může do budoucna vzniknout zajímavý a pestrý seznam melodií, které by vás (i nás) bavilo poslouchat :-)
Iva Mrózková

Od posledního zápisu se ŠP sešel třikrát, účast byla vždy velmi dobrá. Projednávané okruhy: karneval I.stupně, členství ve školním parlamentu (nutno znovu objasnit smysl a požadavky na členy), zvonění, jídelna (tácky, příbory), DEN ZEMĚ.
Některé projednávané body nemá smysl vypisovat, neboť se opakují stále dokola a už několikrát jsme si vyjasnili, že úpravy (např. tříd, šaten, budovy celkově...) jsou závislé na financích, čili stále stejná písnička. Víme (my dospělí), že některé věci vás (naše žáky) štvou, mrzí, (nás taky), nebo že nepostupují tak rychle, jak bychom si představovali, to všechno víme, nesouhlasíme s tím, ale – řečeno jazykem klasika a českého génia Járy Cimrmana – to je to jediné, co se proti tomu dá dělat....... 
Neztrácejme však, přátelé, hlavu, tady je třeba obrnit se trpělivostí a věřte, že výsledky se dostaví. Pracuji na této škole již mnoho let a za tu dobu se opravdu hodně změnilo, nebudu to rozebírat podrobněji, však všechno můžete posoudit sami, případně vaši starší spolužáci, kteří už studují na středních školách, nebo vaši rodiče....