se konalo 27.1.2016.Vzorná účast: 8.A, 8.B, 9.C - veliká pochvala:-) Poloviční účast s omluvou - 7.A,7.B ,9.B - menší pochvala.-) Poloviční účast bez omluvy - 6.B, 7.C - už si to opravdu vyřešte:-( A úplně zapomněly přijít třídy 6.A a 9.A:-(((( Vyjádření k nim najdete na konci zápisu.

Zasedání vedla 7.B (Kuba omluven, takže Jirka moderoval sám - zvládl vše naprosto s přehledem:-) Co se projednávalo - nebylo toho zrovna málo, do diskuse přispěly třídy: 7.B,7.C,8.B,8.A, 9.C

· situace kolem wc - nepříjemný zápach (možnost řešit pomocí wc spreje - zjistíme do příští schůzky), opět papírové ručníky - namočené a naházené na dveřích,na zdech...toto se prosím děje nejen na chlapeckých, ale i na dívčích záchodech!!! Parlamenťáci při třídnických hodinách vše opět proberou se spolužáky, je to ostuda.

· celoškolní soutěž - pokračování ? zjistí parlamenťačky z 8.A u p.uč. Sikory

· fotbalový kroužek pro chlapce i dívky - bude? Zjistí Jirka (7.B) u pana ředitele (loni se zjišťovali případní zájemci, zatím víme jenom to, že zájemci by byli....:-)

· kvalita jídel ve školní jídelně - vlastně se ani nejedná o problém, jak vyplynulo z okamžitě vzniknuvší diskuse, některá jídla prostě někomu nechutnají, někomu zase ano, co člověk, to chuť.....Rozka (7.C) to ve třídě určitě interpretuje správně:-)

· jídelna podruhé, ale tentokrát to problém je - ovšem nikoli na straně jídelny: někteří žáci naší školy asi nevědí, že když je k obědu jako přídavek pomeranč, banán, případně jogurt, měli by ho sníst, a když na něj nemají chuť, mají ho odnést domů - NE HO VYHODIT NA ZEM PŘED JÍDELNOU, PŘÍPADNĚ ROZPATLAT NĚKDE NA PLOTĚ, jak si všimli někteří vnímaví parlamenťáci. Objevil se návrh požádat jídelnu,aby takovéto přídavky omezila, ale jak k tomu přijdou ti ostatní(jichž je většina), kteří si na ovoci rádi pochutnají? Zkuste se zamyslet, co by se s tím dalo dělat a proberte to ve třídách. S paní vedoucí samozřejmě vše projednáme.

· nová podoba zvonění - není slyšet všude, měly by být varianty (ne stále stejná melodie) - už se na tom pracuje:-)

· informace z městské rady mládeže - Honza a Damien (8.B), letáček akcí najdete na nástěnce (paravanu) ve vestibulu

To by bylo zhruba vše,více podrobností zjistíte u svých parlamenťáků:-)

Další schůzka a pořádající třída - rozhodovalo se losem mezi dvěma třídami, které se bohužel tentokrát na schůzku nedostavily (6.A a 9.A). Aby na příští schůzku určitě nezapomněly, stanou se pořádající třídou následujícího zasedání! Los (kámen-nůžky-papír) určil, že to bude 6.A !!! Tak se snažte:-)

Všem, kteří jste na lednové schůzce byli - jsem ráda, že vás v parlamentu mám :-))) Iva Mrózková