Se konalo 25.2., pořádající třída 6.A byla omluvena, stejně tak 7.A. Na schůzku lehce pozapomněli zástupci 8.B, (stalo se poprvé), již jsou srozuměni s tím, že následující schůzka proběhne v jejich režii.

Program:
• 7.C – některým žákům připadají malé porce v jídelně – na příští schůzce porovnáme gramáž dle přehledu, který nám zapůjčila paní vedoucí (toto si vzala na starost Rozka)
• 7.C – poškozená tabule – jako nejlepší se jeví obdobný postup, který před časem doporučil pan ředitel u 8.B – neopravovat něco, co se stejně bude časem měnit (= zbytečně vyhozené peníze), najít na tabuli prostor, kde se psát dá (a jde to, učím tam češtinu)
• Soutěž kroužků – podrobnosti zjistí 7.C u p.uč.Badury
• 9.A se dotazovala na wi-fi pro žáky - zjistí 9.A (nejlépe u pana ředitele nebo p.uč.Sikory)
• vlastní akce parlamentu – soutěž v ping-pongu – předběžně naplánováno na konec dubna, příp.počátek května

Schůzka byla svižná, věcná, diskutovalo se rozumně, časově úsporně, takže bylo dohodnuto zkusit následující zasedání svolat na některou velkou přestávku, s čímž si poradí již výše zmiňovaná 8.B – měli bychom se sejít koncem března, příp. začátkem dubna.
TĚŠÍM SE NA VÁS A NA VAŠE NÁPADY:) (I.M.)