k 1. 9. 2020
(na základě doporučení Manuálu MŠMT).

 

Žádáme všechny, kdo vstoupí do prostoru naší organizace aby:
1. respektovali zvýšená hygienická opatření a při vstupu do budovy použili nabízenou desinfekci rukou,
2. se v prostorách naší školy zdržovali jen po nezbytně nutnou dobu,
3. minimalizovali shlukování osob u vchodu do ZŠ,

N E V S T U P O V A L I do školy s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, ztráta chuti či čichu, apod.).

 

NAŠE PRAVIDLA
Zákonný zástupce zodpovídá za to, že do školy přivádí nebo posílá dítě, které je naprosto zdravé a bez jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění.
Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění (chronické onemocnění, alergie) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se potvrzením od lékaře.
Děti a zaměstnanci školy nemusí v prostorách školy nosit roušku (všichni ostatní mají roušku u sebe a po případném vyzvání si roušku nasadí).

Každé dítě bude mít pro všechny případy svou roušku uloženou v podepsaném sáčku v aktovce.

Při zjištění (objevení) příznaků infekčního onemocnění v průběhu výchovně vzdělávacího procesu poskytneme dítěti jeho vlastní roušku, dítě bude umístěno do izolované místnosti a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy – žádáme rodiče, aby při zahájení školního roku aktualizovali své kontakty (osobní telefonní číslo, email).
Následovně zákonný zástupce musí telefonicky kontaktovat pediatra dítěte, který rozhodne o dalším postupu (budeme rádi, pokud nás budete o průběhu nemoci informovat – ideální je telefonická informace na sekretariát školy nebo přímo třídnímu učiteli).

V případě výskytu onemocnění COVID-19 postupuje škola podle pokynů Krajské hygienické stanice, která na základě epidemiologického šetření stanovuje karanténu.

 

D Ě K U J E M E, že myslíte na zdraví nás všech …
Společně to zvládneme 😉!

Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Ze školního řádu:

 Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.

Dnes probíhá výuka podle rozvrhu:

Ve čtvrtek 5.3.2020 končí výuka pro dívky 7.AB po 4.hodině, v 9.B po 5.hodině.

V pátek 6.3. končí výuka v 6.C po 4.hodině.

 

 

 

 

Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás informoval o dodatcích našeho Školního řádu, které mají účinnost od 21. 2.2018 a byly schváleny Školskou radou dne 31.1.2018 a Pedagogickou radou 20.2.2018.
1. Dodatek – užívání mobilů v areálu školy a při akcích pořádaných školou.
Mobilní telefony i ostatní spotřební elektroniku mají žáci během pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině, areálu školy a na všech školních akcích vypnuty a uschovány).
Žák je může zapnout a použít ve výjimečných případech s vysloveným souhlasem vyučujícího.
2. Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.


Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Od 4.září začal na naší škole pracovat speciální pedagog Mgr. Radim Štefek. Pomáhá ve škole učitelům, žákům ale je tu také pro rodiče, kteří by chtěli konzultovat výchovné i výukové problémy svého dítěte přímo s ním.

Jaká je náplň jeho práce?

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

1. Depistážní činnosti

2. Diagnostické a intervenční činnosti

3. Metodické a koordinační činnosti

Dotazy a žádosti o konzultaci zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

od 4. 2. 2019 - došlo ke změně pracovní dnů na ZŠ a MŠ Cihelní
- středa - 8:00 - 11:00
- čtvrtek - 8:00 -13:30
- pátek - 8:00 -13:30