Od 4.září začal na naší škole pracovat speciální pedagog Mgr. Radim Štefek. Pomáhá ve škole učitelům, žákům ale je tu také pro rodiče, kteří by chtěli konzultovat výchovné i výukové problémy svého dítěte přímo s ním.

Jaká je náplň jeho práce?

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

1. Depistážní činnosti

2. Diagnostické a intervenční činnosti

3. Metodické a koordinační činnosti

Dotazy a žádosti o konzultaci zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vážení rodiče,

své dítě můžete o prázdninách přihlásit ke stravování v úterý 29.8. od 10.00 do 16.00 a ve čtvrtek 31.8. od 10.00 - 16.00 (vstup boční branou). Pokud Vám termín nevyhovuje, domluvte se telefonicky přímo s paní vedoucí: p. Jana Reitzová  (školní jídelna: 558 271 933, 702 167 150 ).

INFORMACE k prvním dnům ve škole

Seznamy žáků prvních tříd budou vyvěšeny 24.8.2017

Slavnostní přivítání žáků prvních tříd a dětí z přípravné třídy  proběhne v pondělí 4.9.2017 v 8.30 v tělocvičně školy.(Do školy vstupujte od 8.15 předním vchodem)

Program:

8.15 – 8.30 Shromáždění v tělocvičně

8.30-8.35 Úvodní slovo ředitele školy

8.35 – 9.35 Zábavný program

9.35 – Odchod žáčků a rodičů do tříd

( Ukončení prvního dne asi v 10.30)

 

Počty vyučovacích hodin v prvních dnech:

DEN

POČET HODIN

Začátek a konec výuky

Úterý 5.9.

2 hodiny

8.00 -9.40

Středa 6.9.

2 hodiny

8.00 – 9.40

Čtvrtek 7.9.

3 hodiny

8.00 – 10.45

Pátek 8.9.

3 hodiny

8.00 – 10.45

 V těchto dnech již s sebou aktovku ( děti z přípravky batůžek), pouzdro, přezůvky, svačinku a pití.

V týdnu od 11.9. do 15.9. bude výuka probíhat již podle rozvrhu.

Seznam pomůcek, které žáci 1.tříd dostanou ve škole na začátku školního roku 2017/2018:
- pastelky
- voskové pastely
- 2 tužky (trojhranný program)
- vodové barvy
- 2 štětce
- plastelína
- nůžky
- lepidlo v tyčince
- stíratelná tabulka + fix
- výkresy
- náčrtníky
- tornádo
- sada písmen a číslic k vystřižení (papírová abeceda a číslice)

Pomůcky, které je nutné zakoupit:
- vhodná aktovka
- černý fix
- obaly na sešity A5 – 10 kusů, na pracovní sešity A4 – 5 kusů
- přezůvky (pevná obuv)
- cvičební úbor (tepláková souprava, tričko, tenisky)
- švihalo do TV
- pouzdro (nejlépe jednopatrové, rozkládací)
- 2 propisovací fólie (A4,A5)
- složka na skládací abecedu
- ořezávátko se zásobníkem na odřezky
- kvalitní guma
- fixy ( 12 zákl. barev)
- složka na pracovní sešity A4
- pomůcky do tvořivých činností: slída na lavici, kelímek, hadřík

Informace o přerušení provozu v mateřských školách v Karviné - Novém Městě najdete zde:

 

 

 

 Provoz v červenci:

Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola na adrese Cihelní 1668/26, Karviná-Nové Město

01. 07. – 31. 07. 2017

Provoz v srpnu:
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace

Mateřská škola na adrese Dvořákova 1622/4, Karviná-Nové Město

01. 08. – 31. 08. 2017

 

Vážení rodiče,
ve školního roce 2017/2018 otvíráme přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají :
• rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
• doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
• doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Zápis do přípravné třídy bude zahájen 20.4. od 14.00 do 17.00 a bude pokračovat 21.4. od 9.00 do 17.00. a průběžně i v dalších dnech až do naplnění kapacity.
Dojde-li k naplnění kapacity přípravné třídy v termínech řádného zápisu, proběhne výběr podle následujících kritérií:
1.Děti, které mají povolený odklad školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
2. Děti, které mají povolený odklad školní docházky a mají sourozence, který plní povinnou školní docházku na naší škole
3. Ostatní děti, které mají povolený odklad školní docházky
Pořadí bude stanoveno v souladu s těmito podmínkami. V případě překročení kapacity podle těchto kritérií rozhodne o přijetí los. Losování by proběhlo za účasti vedení školy a člena ŠR 2.5. v 15.00 v ředitelně školy.

Co se dělá v přípravné třídě?
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.Přípravná třída je mezistupněm mezi vzděláváním v předškolním oddělení MŠ a vzděláváním v prvním ročníku ZŠ. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.

A co nabízíme dále?
• výchovně vzdělávací činnost od 8.00 do 11.40 hod.
• výuku kvalifikovaným pedagogem
• možnost stravování ve školní jídelně
• pobyt ve školní družině již od 6.00 hod.
• individuální přístup
• logopedickou péči vedenou speciálním pedagogem
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme:) telefonicky i osobně (596 311 297, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Navštivte rubriku Přípravná třída.