Asi víte, že jedním ze specifik výuky, která probíhá na naší škole je v naší terminologii "diferencovaná" výuka.

Co by měla našim žákům dát (zajistit)? Jakým způsobem je přínosná? Kde cítíme úskalí, která je třeba pro pochopení této filozofie patřičně dovysvětlit? Chcete se spolupodílet na ladění?
Nemůžete přehlédnout termín 26.9.2018 - v tento den v 17.00 hodin bude realizována schůzka pro zájemce z řad rodičů.

Všichni se na vás moc těšíme!