Ve čtvrtek 17.9. 2015 proběhla volba člena ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců. Za zákonné zástupce byla do ŠKOLSKÉ RADY zvolena paní Barbora Górecká . Chceme poděkovat všem rodičům za účast při této volbě.

Nová ŠKOLSKÁ RADA bude pracovat ve složení: Ing. Lukáš Raszyk ( zástupce zřizovatele), Mgr. Stanislava Sachová ( zástupce pedagogů), paní Barbora Górecká ( zástupce rodičů).

Za práci v uplynulém volebním období bychom chtěli velmi poděkovat paní Burdkové a paní Schenkové.

Marcela Kraslová