Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vás informoval o dodatcích našeho Školního řádu, které mají účinnost od 21. 2.2018 a byly schváleny Školskou radou dne 31.1.2018 a Pedagogickou radou 20.2.2018.
1. Dodatek – užívání mobilů v areálu školy a při akcích pořádaných školou.
Mobilní telefony i ostatní spotřební elektroniku mají žáci během pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině, areálu školy a na všech školních akcích vypnuty a uschovány).
Žák je může zapnout a použít ve výjimečných případech s vysloveným souhlasem vyučujícího.
2. Dodatek – webové stránky školy jsou plnohodnotným zdrojem aktuálních informací o průběhu a organizaci výchovně – vzdělávacího procesu naší základní školy. V případě nedostupnosti internetového připojení je zdrojem těchto informací sdělení v žákovské knížce nebo jiná forma sdělení.


Mgr. Zdeněk Jelínek, ředitel školy

Od 4.září začal na naší škole pracovat speciální pedagog Mgr. Radim Štefek. Pomáhá ve škole učitelům, žákům ale je tu také pro rodiče, kteří by chtěli konzultovat výchovné i výukové problémy svého dítěte přímo s ním.

Jaká je náplň jeho práce?

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.

1. Depistážní činnosti

2. Diagnostické a intervenční činnosti

3. Metodické a koordinační činnosti

Dotazy a žádosti o konzultaci zasílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

od 4. 2. 2019 - došlo ke změně pracovní dnů na ZŠ a MŠ Cihelní
- středa - 8:00 - 11:00
- čtvrtek - 8:00 -13:30
- pátek - 8:00 -13:30

 

Ve čtvrtek 17.9. 2015 proběhla volba člena ŠKOLSKÉ RADY z řad zákonných zástupců. Za zákonné zástupce byla do ŠKOLSKÉ RADY zvolena paní Barbora Górecká . Chceme poděkovat všem rodičům za účast při této volbě.

Nová ŠKOLSKÁ RADA bude pracovat ve složení: Ing. Lukáš Raszyk ( zástupce zřizovatele), Mgr. Stanislava Sachová ( zástupce pedagogů), paní Barbora Górecká ( zástupce rodičů).

Za práci v uplynulém volebním období bychom chtěli velmi poděkovat paní Burdkové a paní Schenkové.

Marcela Kraslová

...aneb jak zajistit dětem zdravou svačinku

Projekt Ovoce do škol je plně dotován Evropskou unií a Českou republikou. Je určen pro žáky 1.- 5. ročníku základní školy. Cílem je podpora spotřeby ovoce a zeleniny u žáků 1. stupně ZŠ.