Vážení rodiče,
ve školního roce 2018/2019 otvíráme přípravnou třídu pro děti s odkladem povinné školní docházky.
Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů. Rodiče dokládají :
• rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky
• doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do přípravné třídy
• doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Zápis do přípravné třídy bude zahájen 9.4.2018 od 10.00 do 18.00 a bude pokračovat průběžně i v dalších dnech až do naplnění kapacity.
Dojde-li k naplnění kapacity přípravné třídy v termínech řádného zápisu, proběhne výběr podle následujících kritérií:
1.Děti, které mají povolený odklad školní docházky a mají trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
2. Děti, které mají povolený odklad školní docházky a mají sourozence, který plní povinnou školní docházku na naší škole
3. Ostatní děti, které mají povolený odklad školní docházky
Pořadí bude stanoveno v souladu s těmito podmínkami. V případě překročení kapacity podle těchto kritérií rozhodne o přijetí los. Losování by proběhlo za účasti vedení školy a člena ŠR 30.4. v 15.00 v ředitelně školy.
Co se dělá v přípravné třídě?
Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení povinného vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).
Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.Přípravná třída je mezistupněm mezi vzděláváním v předškolním oddělení MŠ a vzděláváním v prvním ročníku ZŠ. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte.


A co nabízíme dále?
• výchovně vzdělávací činnost od 8.00 do 11.40 hod.
• výuku kvalifikovaným pedagogem
• možnost stravování ve školní jídelně
• pobyt ve školní družině již od 6.00 hod.
• individuální přístup
• logopedickou péči vedenou speciálním pedagogem
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme:) telefonicky i osobně (596 311 297, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Navštivte rubriku Přípravná třída.