La Ngonpo (v ladačtině modrý průsmyk) je unikátní vzdělávací program, zaměřený na multikulturní a globální výchovu 12 – 16letých žáků a studentů. Vznikl v roce 2010 a byl součástí velkého mezinárodního projektu podpořeného Evropskou komisí. V současné době projekt probíhá za finanční podpory České rozvojové agentury (MZV ČR).

V letošním školním roce se do tohoto projektu zapojí třída 8.C. V průběhu školního roku se bude učit o různých globálních problémech tohoto světa a své poznatky si bude vyměňovat s partnerskou školou v indickém Ladaku. Komunikovat se bude v anglickém jazyce a tak si angličtinu jistě všichni vylepšíme.

Realizátorem projektu je Multikulturní centrum Praha.

Pokud se chcete dovědět více, navštivte stránky projektu.

1. října začínáme! Zdravím vás! M. Kraslová