Město Karviná získalo v roce 2010 téměř 7 miliónů korun od Evropské unie na realizaci projektu "Karvinský informační systém základních škol". Projekt byl realizován a od září 2010 již plně slouží žákům i učitelům jednotlivých škol.